30.01.24

Rakvere Linnavalitsuse hankekord

Riigihangete register

Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2024. a hankeplaan.

Kinnitatud Rakvere Linnavalitsuse 29.01.2024 märtsi korraldusega nr 78.

 

Hankeobjekt

Hanke korraldaja ametinimetus või hallatava asutuse nimetus

Hankemenetluse liik

Hankemenetluse väljakuulutamise eeldatav tähtaeg

Asjad, teenused

 

 

 

Liikluskorraldusvahendite korrashoiutööd

teedeinsener

lihthankemenetlus

Oktoober- november 2024

Tänavavalgustuse hooldus- ja remonttööd

teedeinsener

lihthankemenetlus

Oktoober- november 2024

Arvo Pärdi nimelise muusikamaja orel

linnaarhitekt

Rahvusvaheline avatud hankemenetlus

Märts-aprill 2024

Arvo Pärdi nimelise muusikamaja mööbel

linnaarhitekt

(Rahvusvaheline) avatud hankemenetlus

IV kvartal 

Arvo Pärdi nimelise muusikamaja klaverid

linnaarhitekt

Rahvusvaheline avatud hankemenetlus

Oktoober 2024

Jõuludekoratsioonide montaaž ja demontaaž 2024

linnakunstnik

lihthankemenetlus

September 2024

Kaks väliekraani Vallimäele

linnakunstnik

lihthankemenetlus

Kevad 2024

Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus 2025

linnaaednik

lihthankemenetlus

Augustseptember 2024korduv hange

Parkali tn promenaadiala INTERREGI projekti hanked

linnaaednik

lihthankemenetlus

Veebruar-märts 2024

Kalmistute hoolduse riigihange

linnaaednik

avalik hankemenetlus

Augustseptember 2024

Haljasalade hoolduse riigihange

linnaaednik

avalik hankemenetlus

Septemberoktoober 2024

Rakvere linna koolide toitlustamisteenus 

linnavaraspetsialist

sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

I kvartal 2024 (vajalik volikogu nõusolek) 

Elektrienergia ostmine Rakvere linnale

linnavaraspetsialist

avatud hankemenetlus

IV kvartal 

(kehtiv leping

31.12.2024) 

Rakvere linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine

linnavaraspetsialist

avatud hankemenetlus

II kvartal

Navi tänava elamuarenduse andmesideteenus 

linnavaraspetsialist

avatud hankemenetlus

II kvartal 

(vajalik volikogu nõusolek)

Rakvere linna (elektriautode) laadimisvõrgustiku arendamine 

linnavaraspetsialist

avatud hankemenetlus

IV kvartal (vajalik volikogu nõusolek)

Maneezi katuse vahetus

Rakvere

Spordikeskus

lihthankemenetlus

II kvartal

Rahu halli ja maneezi valgustuse väljavahetamine

Rakvere

Spordikeskus

pakkumismenetlus

II kvartal

Skatepargi ehitus

Rakvere

Spordikeskus

avatud hankemenetlus

I kvartal

Heakorratööd Rakvere linnas

keskkonnaspetsialist

avalik hankemenetlus

August-oktoober 2024

LIFE LatEstAdapt Vabriku tn 16 ja Kalda tn 3 projekti tellimine

keskkonnaspetsialist

avalik hankemenetlus

Märts-mai 2024

LIFE LatEstAdapt Vabriku

tn 16 ja Kalda tn 3 vesiehitus

keskkonnaspetsialist

avalik hankemenetlus

Juuni-august 2024

Erivajadustega laste transport Porkuni kooli

Hariduse peaspetsialist

Pakkumismenetlus

Augustseptember 2024

Eralasteaedade ja eralastehoiu kohtade hange

Hariduse peaspetsialist

sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Veebruar 2024

Koolide ja lasteaedade ujumise algõpetuse radade hange

Hariduse peaspetsialist

pakkumismenetlus

Märts-aprill 2024

Ujumise algõpetuse treenerite hange

Hariduse peaspetsialist

pakkumismenetlus

Mai-juuni 2024

Ujula kasutamise teenuse tellimine Rakvere Spordikoolile ja spordiklubidele

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist

pakkumismenetlus

Märts-aprill 2024

Rakvere Kultuurifestivali lava heli- ja valgusteenus

Rakvere

Kultuurikeskus

pakkumismenetlus

I kvartal

RFID-põhise iseteeninduse terviklahenduse hankimine

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

avalik hankemenetlus

Märts-aprill 2024

Vabaduse tn 1 peahoone ja aula akende mootorrulood 10 tk

Rakvere Vabaduse Kool

pakkumismenetlus

Aprill 2024

Vabaduse tn 1 peahoone võimla ventilatsiooniagregaadi uuendamine

Rakvere Vabaduse Kool

pakkumismenetlus

Aprill 2024

Ehitustööd

 

 

 

Kastani puiestee rekonstrueerimine

teedeinsener

avatud hankemenetlus

Jaanuar-veebruar 2024

Tänavate remonttööd

teedeinsener

lihthankemenetlus

Veebruar-märts 2024

Linnakalmistu Rahu tänava müüri parandamine ja peavärava korrastamine

linnaaednik

lihthankemenetlus

Aprill- mai 2024

Jalgpalli ja olmehoone ehitustööd

ehitusinsener

avatud hankemenetlus

II kvartal

Jalgpalli ja olmehoone ehitustööde omanikujärelevalve

ehitusinsener

lihthankemenetlus

II-III kvartal

Pikk tn 22 müüride valgustuse ja näitusepindade ehitamine

ehitusinsener

pakkumismenetlus

Märts 2024

Rakvere Tervisekeskuses täiendava jahutussüsteemi ehitamine

ehitusinsener

lihthange

Märts-aprill 2024

Vabaduse tn 1 peahoone (valmimisaasta 1938) akende, aula lava ümmarguste puitakende ja võimla avatavate akende vahetus ning peahoone akende remont ja värvimine väljast

Rakvere Vabaduse Kool

pakkumismenetlus

Märts 2024

Vabaduse tn 1 peahoone katuse harjatuulutuse tuisukindlamaks ehitamine

Rakvere Vabaduse Kool

pakkumismenetlus

Märts 2024

Tallinna tn 29//Võidu 26

II korruse koridori remont

(uus põrand, seinte värvimine) 

Rakvere Vabaduse Kool

pakkumismenetlus

Aprill 2024

Tallinna tn 29//Võidu 26 võimla seinte

niiskuskahjustuste remont, põranda lakkimine

Rakvere Vabaduse Kool

pakkumismenetlus

Aprill 2024

Küttesüsteemi

renoveerimine peahoones, radiaatoritele regulaatorid – projekteerimine, eelarvestamine

Rakvere Vabaduse Kool

pakkumismenetlus

Mai 2024