23.03.16

Rakvere välissuhtlusel on eristavad kaks põhilist suunda.

Euroopa Liidu suuna eesmärgiks on erinevate suuremahuliste projektide rahastamine liidu fondidest.

Linnadevaheline läbikäimine, koostöö ja kogemustevahetus – seda eesmärki täidavad sõpruslinnasuhted, mis on Rakverel seitsme välismaa linnaga. Rakvere sõpruslinnad on Lapua ja Lappeenranta Soomes, Cesis Lätis, Panevežys Leedus, Sigtuna Rootsis, Lütjenburg Saksamaal, Szolnok Ungaris ja Senaki Gruusias.
 

Rakvere linn teeb koostööd, on liige ja viib läbi ühisprojekte alljärgnevate euroopa institutsioonidega:

Euroopa Linnapeade Pakt - http://www.eumayors.e

Energy Cities - http://www.energy-cities.eu

I.C.L.E.I. - Local Goverments for Sustainability http://www.iclei.org/

Continental Automated Buildings Association (CABA) http://www.caba.org/

Euroopa Regioonide Komitee - http://www.cor.europa.eu/

Union of Baltic Cities -  http://www.ubc.net/

Toimetaja: INGE PEEBU