29.05.23

VAIMNE TERVIS

Vaimselt tervel inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega ja leida parim igast situatsioonist, kuhu ta on sattunud.

Hea vaimse tervise tunnused on:

 • võime inimestega suhelda, teistest hoolimine ja armastus;
 • võime ja soov vastastikusteks suheteks ja isiklike tunnete väljendamiseks;
 • võime õppida, töötada, osaleda sotsiaalses elus ja taotleda edu;
 • pingutamine raskuste ületamiseks, oma ärevuse piisav valitsemine, kaotuste talumine ja valmisolek elumuutusteks;
 • reaalsustaju, mille abil osatakse oma mõttemaailma ja välise tegelikkuse vahel vahet teha ka rasketes olukordades ja stressi korral;
 • sotsiaalne iseseisvus ja hästi arenenud identiteet (oma mina ja järjepidevuse tunne, st kes ma olen ja kuhu lähen);
 • individuaalne loovus;
 • psüühiline paindlikkus, võime kaitsta end kahjulike tegurite eest ka rasketes tingimustes.

Võti positiivse vaimse tervise juurde on aktiivne tegelemine kriiside, stressi ja raskustega, mis igaühel elus ette võivad tulla.

Vaimse tervise probleemid

Vaimse tervise probleemide korral ei ole neid alati lihtne väliselt hinnata. Sageli pole erinevus hea vaimse tervise ja psüühikahäire vahel väliselt kuigi märgatav. Kui inimene tunneb ennast kurvana, kas sel juhul on tegemist mööduva tujutuse või meeleoluhäirega? Kui inimene kardab avalikus kohas esineda, kas sel juhul on tegemist ärevuse või esinemishirmuga? Vaimne häire tähendab seda, et negatiivsed või häirivad tunded ja vastav käitumine ei möödu, vaid hakkavad segama igapäevaeluga toimetulekut. Siis on vaja abi otsida kas psühhiaatrilt või perearstilt.

On oluline meeles pidada, et vaimse tervise probleemides pole keegi ise süüdi  depressioon, ärevushäired, bipolaarne häire, skisofreenia jt on haiguslikud seisundid, millel on mitmed erinevad põhjused. Meditsiiniteadus areneb iga aastaga ja loob üha paremaid ravimeid ja meetodeid selliste haiguste raviks. Kui inimesed oma tervisehäire ja ravi kohta rohkem teavad, siis suudavad ja oskavad nad sellega ka paremini toime tulla.

 

Vaimse tervise toetamine Rakvere linnas 2023 aastal

 

2023 aastal toetab Rakvere linn oma inimesi läbi vaimse tervise projekti toetuse 48 564 euro eest. Projekti rahastab Sotsiaalministeerium läbi vaimse tervise toetatavate meetmete.

Projekti raames osutame peredele pereteraapia, noorte grupiteraapia ärevushäiretega, mänguteraapia, kognitiiv-käitumisteraapia,kogemusnõustamist, vibroaktustilist teraapiat ja perelahendusringi teenuseid.

 

Teenusepakkujad on:

Pereteraapia: MTÜ Maria ja lapsed, juhataja ja pereterapeut Karis Mugamäe. Teenuse osutamine toimub Tedre 11, Rakvere ja Rakvere Sotsiaalkeskuse ruumides. Teenusepakkujaga ühenduse võtmiseks palume saata e-kiri marialapsed@gmail.com või võtta ühendust Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga

Perelahendusring:  OÜ Nitro: perelahendusringi koordinaatorid Angela Jallakas ja Maarika Nael. Teenuse osutamine toimub Rakvere Sotsiaalkeskuse ruumides. Teenusepakkujaga ühenduse võtmiseks  palume pöörduda Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

Grupiteraapia ärevushäiretega noortele: Teenust viivad läbi psühholoogid Heivi Mäekivi ja Tiina- Liina Märtsoo. Teenuse osutamine toimub Rakvere Sotsiaalkeskuse ruumides. Teenusepakkujaga ühenduse võtmiseks  palume pöörduda Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

Mänguteraapia: MTÜ Hingerada mänguterapeut Signe Kivivare. Teenusepakkujaga ühenduse võtmiseks palume kirjutada skivivare@gmail.com või palun pöörduda Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonda. Teenuseosutaja osutab teenust Tuleviku 1, Rakvere

Kogemusnõustamine: OÜ Nitro kogemusnõustaja Maarika Nael.  Teenuse osutamine toimub Rakvere Sotsiaalkeskuse ruumides. Teenusepakkujaga ühenduse võtmiseks  palume pöörduda Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

Vibroaktustiline teraapia: Teenust osutab psühholoog Heivi Mäekivi. Teenuse osutamine toimub Rakvere Sotsiaalkeskuse ruumides. Teenusepakkujaga ühenduse võtmiseks  palume pöörduda Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

Kognitiiv-käitumisteraapia: Teenust osutab psühholoog kognitiiv-käitumisterapeut Tiina-Liina Märtsoo. Teenuse osutamine toimub Rakvere Sotsiaalkeskuse ruumides. Teenusepakkujaga ühenduse võtmiseks  palume pöörduda Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

 

Täiendav info: sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket´ilt, telefonil 51 58 185, email: kersti.suun-deket@rakvere.ee

 

 

 

Rakvere Linn toetab Rakvere linna elanikke vaimse tervise hoidmisel

Rakvere Linnavalitsus taotles 2022 aasta suvel täiendavaid vahendeid vaimse tervise teenuse osutamiseks Sotsialaministeeriumi projektivoorust

Läbi taotlusvooru on võimalik osutada alates 01.06.2022 kuni 31.12.2022 erinevaid teenuseid:

 • Sotsiaalärevate noorte tugigrupid, mille eestvedajad on psühholoogid Heivi Mäekivi ja Tiina-Liina Märtsoo
 • Tugigrupi kohta on võimalik saada täiendavat infot ja registreerida teenusele: tiina.liina@koosparemaks.ee
 • Perelahendusringi teenuse osutamine, mille eestvedajad on perelahendusringi koordinaatorid Angela Jallakas ja Maarika Nael. Perelahendusringi kohta saab täiendavat infot ja registreerida teenusele: angela.kungla@gmail.com
 • Pereteraapia teenuse osutamine Rakvere linna elanikele. Teenuse osutaja on MTÜ Maria ja lapsed pereterapeut Karis Mugamäe. Teenuse osutamise kohta on võimalik saada täiendavat infot ja registreerida teenusele: marialapsed@gmail.com
 • Kogemusnõustamise teenuse osutamine Rakvere linna elanikele

 

Sotsiaalärevate tugigrupi viiakse läbi grupiteraapia. Grupiteraapia eesmärk on Rakvere kooliõpilaste (vajadusel ka noorte täiskasvanute) sotsiaalärevuse ravi grupimetoodikate kasutamise abil. Grupiteraapia sisaldab: häirest harimist (psühhoteooria), rollimängud. Harjutused, käitumiseksperimente, kodutöid, kogemuste reflekteerimist. Grupi suurus on kuni 12 osalejat, grupp kestab 3 kuud, 2 x kuus, samuti eel intervjuud ja seansside vahepealne suhtlemine grupiga. Perioodi jooksul viiakse läbi 2 gruppi. 

 

Perelahendusringi teenuse eesmärk on peresid jõustada ja motiveerida läbi lahenduskeskse meetodi. See sobib peredele, kus on tekkinud lapse heaolu ja turvalisust  puudutavad mured. Neutraalne koordinaator toetab pereliikmeid selles, et nad kokku tuleksid ja oma muredele jõukohased lahendused leiaksid. Ühe perelahendusringi protsessi läbiviimine eeldab mitmeid kohtumisi perega.

Pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.

Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise viis, kus inimesed, kellel on vastav isiklik kriisikogemus, jagavad oma teadmisi ja pakuvad tuge tekkinud olukorras. Kogemus ühendab inimesi ja loob kiire teineteisemõistmise, mis tugineb vastastikusel austusel ja usaldusel. Selline nõustamine on efektiivne, sest nõustatav tunnetab, et teda aitab inimene, kes on läbinud samalaadse traumeeriva elusituatsiooni.

 

Täiendavalt osutatakse Rakvere Sotsiaalkeskuses 

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET