15.01.24

 

Avalikud varjumiskohad

Päästeamet tähistab koostöös kohalike omavalitsustega Eesti suuremates linnades avalikud varjumiskohad rahvusvahelise tsiviilkaitse märgistega. Rakveres on välja valitud ja märgistatud viis avalikku varjumiskohta:

 • Vabaduse kool (Vabaduse tn 1),
 • Rakvere Ametikool (Piiri tn 8),
 • Rakvere Kultuurikeskus (Fr.R.Kreutzwaldi tn 2),
 • SA Rakvere Teater (Fr.R.Kreutzwaldi  tn 2a)
 • Rakvere Reaalkool (Võidu tn 67)
 • Pangamaja/Linnavalitsus, Lai tn 20. 

 

 

 • Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine levimise korral.
 • Avalikuks varjumiskohaks eelkõige rünnaku või radioaktiivse saaste korral hoone, rajatis või osa sellest, mis asub maa all, on raudbetoonist ja ilma akendeta (nagu näiteks maa-alused parklad, tunnelid).
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Avalikuks varjumiskohaks sobib maa all asuv akendeta hoone, näiteks maa-alune parkla või tunnel.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid
   

Eesti avalike varjumiskohtade nimekiri: https://www.rescue.ee/et/juhend/avalikud-varjumiskohad

 

Toimetaja: KRISTEL MÄND