23.03.16

Euroopa Liiklusohutuse Harta on Euroopa osalusplatvorm, millega on liitunud ettevõtted, mittetulundusühingud, uurimisasutused ja riigiasutused. Nad otsustavad viia läbi konkreetseid tegevusi ja jagada häid tavasid lahendamaks liiklusohutusega seotud probleeme, millega nad oma igapäevases keskkonnas kokku puutuvad. Harta eesmärk on aidata kaasa liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähendamisele. Hartal on juba üle 2 000 liikme.

 

http://www.erscharter.eu/et

 

Rakvere linn liitus hartaga 2009. aastal ning viib pidevalt läbi erinevaid tegevusi liiklusohutuse tagamiseks linnas. Edendatakse jalgrattaga liikumise võimalusi, võetakse kasutusele liiklust rahustavaid meetmeid kesklinnas, koolid-lasteaiad viivad läbi erinevaid liiklusohutusega seonduvaid teadvustusalaseid projekte. 

 

Toimetaja: INGE PEEBU