3.12.21

 

Isikukoodi taotlemine
 

Kui inimene viibib Eestis ajutiselt, näiteks elab Lätis, aga töötab siin, saab ta esitada isikukoodi saamiseks taotluse lähimas maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses kohapeal.
 

Rakvere linnas saab taotlusi esitada linnavalitsuse perekonnaseisuosakonnas (Lai 20, Rakvere) ruumides:
• esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12 ja 13-16
• reedel kell 9-12

Telefonid: 325 8061, 3225878, 322 5877
 

Euroopa Liidu kodanikud saavad esitada isikukoodi saamiseks taotluse elukohajärgses kohalikus omavalitsuses samaaegselt elukohateatega.
 

Isikukoodi saamine ei anna õigust Eestis viibida, elada või töötada – need õigused peavad tulenema muudest seadusega ette nähtud alustest. Euroopa Liidu kodaniku elamisõiguse kohta leiab täpsemat informatsiooni järgmises alajaotuses.
 

Isikukood loetakse inimesele antuks selle kandmisel rahvastikuregistrisse.
 

Taotlus isikukoodi saamiseks » (PDF)

Arvutis täidetav isikukoodi taotlus - Eestis elav isik

 

 

Täiendav informatsioon: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud