23.03.16

Läänemere Linnade Liit e. Union of Baltic Cities ...

 


...  on vabatahtlik organisatsioon, kuhu kuulub üle 100 linna 10 riigist. Organisatsioon on avatud kõigile Läänemere regiooni linnadele koostööks vastavalt põhikirjas kehtestatud eesmärkidele. UBC põhineb Läänemere ääres paiknevate linnade ajaloolistele traditsioonidele kultuuri-, kaubandus- ja majandusalase koostöö vallas.

UBC on:

> organisatsioon, mis annab oma panuse rahumeelsete ja harmooniliste sidemete loomisele Euroopa rahvaste vahel vastavuses Euroopa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamise põhimõtetele;

> demokraatlik organisatsioon, milles igal linnal sõltumata oma suurusest on võrdsed õigused. UBC juhatuse valivad liikmed;

> Euroopa Organisatsioon, mis viib ellu integratsiooniideesid, mis põhinevad iga osavõtja suveräänsuse ja kultuurilise eripära tunnustamisele;

> linnade ühendus, mis soovib astuda õigustest ja kohustustest ning demokraatia ja majanduse arengust lugu pidavasse XXI-sse sajandisse;

> organisatsioon, mis püüdleb ühise arengu ja kodanike parema elatustaseme poole erinevates Läänemerelinnades.

UBC loodi liikmeslinnade vahelise koostöö ja kogemustevahetuse arendamiseks järgneval viisil:

· Kohtumiste, näituste, konverentside jms. organiseerimine
· Abi teadustöö tegemiseks ja selle tulemuste avaldamiseks
· Läänemeremaade ajaloo ja kultuuripärandi kaitse
· Inimestevaheliste kontaktide toetamine kohtumise, spordivõistluste,  festivalide jm 
  sündmuste kaudu
· Uued algatused ja koostöö Läänemeremaade valitsustega

UBC-l on vaatleja staatus Läänemeremaade Nõukogus, Läänemerepiirkonna Parlamentaarses Koostöökonverentsis, Helsingi Komisjonis (HELCOM), Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressil (CLARE)
 

Organisatsiooni juhivad üldkogu, president, kaks asepresidenti ja juhatus, mis koosneb iga Läänemeremaa ühe linna esindajast (st. 10 liiget).

Sisuline töö toimub komisjonides.

 

Eesti liikmeslinnad Läänemere Linnade Liidus on:

www.ubc.net

 

 

Toimetaja: INGE PEEBU