21.09.22

 

Lapsehoiuteenust osutatakse Rakvere linnas 1,5-3aastastele lastele, kelle vanem seda soovib. Rakvere linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on sõimeealine laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linn.

Kõik lapsed, kes pole jooksva aasta 30. septembriks saanud 3aastaseks, loetakse sõimealisteks.

Lapsevanema kuutasu lastehoidudes on 78,48 eurot.
Toidukulu tasub lapsevanem.

 

Majaemand OÜ. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele.

Kruusa 19A, Rakvere.
Telefon 554 2802

Koidula Saun
E-post: majaemand@gmail.com

 

Lastehoid Õnnelaps. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele. 
Tallinna tn 38 (sissepääs sisehoovist).
Telefon 5376 8825
Riina Rooberg
e-post. virumaalastehoid@gmail.com

 

OÜ Laste hoid peopesal. Lapsehoiuteenus kuni 6 lapsele.
Sepa 20
Telefon 5809 7865

Heidi Jakobson
e-post peopesal@gmail.com

 

Kauri lasteaiad. Lapsehoiuteenus kuni 20 lapsele.
Posti tn 18A, kuni 5 last,
Koidula tn 14 (Waldorf-lasteaed, kuni 15 last)
Telefon 324 4122
E-post: 
 lasteaedkaur@hot.ee

 

Rõõmupallide Lastehoid OÜ. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele.
Koidula 18

Telefon 518 7883
Maris Peeba
E-Post: maris.peeba@gmail.com

 

Tiki–Triki lastehoid. Lapsehoiuteenus kuni 27 lapsele.
Seminari 17 Rakvere
Telefon 513 0381
tikitrikijuhataja@gmail.com