11.08.22

Rakvere linnavalitsuse lastekaitsetöötajate tegevusvaldkonnad on:

 • Sotsiaalnõustamine lastega peredele;
 • Lastekaitsealane nõustamine- lapsevanema või last kasvatava isiku toetamine lapse heaolu ja õiguste tagamisel;
 • Last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldusküsimustes.
 • Abivajavate laste toetamine- abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks toetavate meetmete pakkumine.
 • Perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine- vanemliku hoolitsuseta laste hoolduse korraldamine asenduskodus, hooldus- või eestkosteperes, elluastumisele kaasaaitamine
 • Koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus.
 • Vanematevaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele kaasaaitamine.
 • Laste varaliste õiguste kaitse.
 • Lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine.
 • Lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega koostöö tegemine.

 

Lastele ja last kasvatavale isikule osutatakse Rakvere linnas järgmiseid teenuseid:

Rakvere Sotsiaalkeskuses

 • Lastepäevakeskus

Helle Ling tel: 322 2332  lastekas@raksotsabi.ee

 • Sotsiaalpedagoogi teenus lasteaia lastele

Maarika Nael maarika.nael@rla.edu.ee

 • Eripedagoogi teenus lasteaia lastele

Tiina Pihlak  tiina.pihlak001@gmail.com

 • Psühholoogi teenus

Maarika Kongi mkongi@yahoo.com

Merje Õun merje.oun@raksotsabi.ee

Aega on võimalik broneerida telefoni teel numbril +372 53008775

 • Peretöötaja

Angela Jallakas angela.jallakas@raksotsabi.ee

 • Tugiisiku teenus

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

 

Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavad teenused on tasuta Rakvere Linna registris olevatele inimestele.

 

Täiendavad teenused Rakvere Linnas

 • Kohtumiskoht OÜ

perepsühhoterapeut ja psühholoogiline nõustaja Tiina Teska  (tiina@kohtumiskoht.ee) +372 5010363;  https://kohtumiskoht.ee/ Teenus on tasuline

 • MTÜ Famingo Nõustamine ja Koolitus

Tallinna 21, Rakvere; info@famingo.ee; tel: 56 68 6856 Teenused on tasulised

 • Rajaleidja keskus Lapsevanema pöördumisel tasuta

Rajaleidja keskused pakuvad õppenõustamisteenuseid lastele ja noortele ning tuge lapsevanematele, õpetajatele ning teistele haridustöötajatele. Rajaleidja õppenõustamisteenused on mõeldud lapsevanematele, kellel on mure lapse arengu ja oskuste pärast. Vajalikku infot saad aadressil http://www.rajaleidja.ee/laanevirumaa/

 

Perelepitus

Perelepitus – Eesti Lepitajate Ühing

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET