8.03.23

Lennuvälja tööstusala suurus on 24 hektarit. Alal asuvad tootmismaaks mõeldud 39 kinnistut ja kaks ärimaaks mõeldud kinnistut Raudtee tänaval.

Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute olulised andmed  1   2

Lennuvälja tööstusala hoonestusõiguse tingimused

Lepingu põhitingimused

Taotluse vorm

Tööstusala on kergesti ligipääsetav riigi põhimaanteedelt, asudes vaid mõne kilomeetri kaugusel Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteedest. Ala läbivad tööstuslikeks vedudeks sobivad rekonstrueeritud asfaltkattega teed, mis võimaldavad ligipääsu nii läbi linna keskuse kui keskust läbimata.

Läheduses asub raudtee, mis võimaldab Tapal asuva raudtee sõlmpunkti kaudu teostada nii siseriiklikke kui rahvusvahelisi vedusid ka teistel liinidel. Vaid 28 km kaugusel tööstusalast asub Kunda sadam. Tänu heale asukohale ja korralikule taristule on tööstusalalt kerge jõuda ka Sillamäe ja Muuga sadamateni.

Gaasi ja elektrienergiaga varustamine asub kinnistute lähipiirkonnas, mis on võimalik Eesti Energia ASi ja Eesti Gaas AS-ga liitumise korral kinnistule välja ehitada. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine toimub enamjaolt kinnistu piiril.

Tööstusala kasuks räägib suur parimas tööeas tööjõu olemasolu tööjõuturul ning oskustööjõu koolitamisvõimalus Rakvere Ametikooli baasil.

Tööstusalal on võimalik alguses seada kinnistule hoonestusõigus. Nelja aastaga peab isik saama linnalt kasutusloa, misjärel on tal õigus kinnistu omandada. Hoonestusõiguse aastatasu alghind on 0,05 EUR / m2.

Linn näeb Lennuvälja tööstusala sihtrühmadena ehitusmaterjalide-, toiduainete-, metalli- ja puidutööstuse ettevõtteid, samuti väiksemaid keemiatööstuse, aparaadi- ja masinaehituse ning logistika- ja autotranspordiettevõtteid.

Tööstusala väljaarendamise maksis üle 2,1 milj. eurot, millest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetus moodustas 1,4 milj eurot.

Suurim tööstusala piirkonda jääv ettevõte on ühtlasi ka Rakvere suurim tööandja uksetehas Jeld Wen Eesti AS. Esimesed ettevõtted on alal juba omategevust alustanud, näiteks ehitusettevõtte Nowap OÜ ning kanalisatsioonide ja veetrasside ehitusega tegelev T.A.K. Ehitus OÜ.

Tulevikus on piirkonda planeeritud rajada väikelennukite lennuväli koos vastatavale sektorile teenust pakkuva ettevõtlusega. 2009. aastal valmis tööstusala ühendava raudteeülesõidu projekt maksumusega üks miljon eurot, mis on kavas ellu viia 2014+ rahastamisperioodil. Ka seda investeeringut võib nimetada vägagi oluliseks Rakvere põhjaosa arengu kujundamisel.

Info:

linnavaraspetsialist Mati Jõgi, 322 5883, 5255 167, mati.jogi@rakvere.ee