23.03.23

Perekonnaseisutõendite väljastamine

 

Rahvastikuregistri andmete põhjal väljastatakse järgmisi dokumente:

• sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend, soo muutmise tõend.
• abieluvõimetõend (takistuste puudumise tõend) abiellumiseks välisriigis (eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles).

 

 1. Kuidas tõendit taotleda

1) Digitaalselt e-portaalis www.rahvastikuregister.ee 

Läbi e-teenuse saab tellida tõendeid enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa kohta.

E-teenuses saab tellida järgmiseid korduvaid tõendeid: sünnitõend, abielutõend, abielulahutuse tõend ja nimemuutmise tõend.

E-teenuse vahendusel ei saa tellida surmatõendit, soo muutmise tõendit ning abieluvõimetõendit.

2) E-postiga

Täidetud avalduse blankett (vt allpool) saata digiallkirjastatult perekonnaseisuametniku e-postile.

3) Posti teel

Täidetud ja allkirjastatud paberavaldus saata postiga aadressil Lai 20, Rakvere linn 443084. 

4) Isiklikult Rakvere Linnavalitsusse kohale tulles

 

 1. Avalduste vormid
 • Elektrooniliselt täidetav eestikeelne avaldus perekonnasündmuse tõendi saamiseks

         https://www.siseministeerium.ee/media/1439/download

 • Prinditav avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/6201/9034/Lisa_11.pdf#

         https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/6201/9034/Lisa_28.pdf#

 

 1. Kui vajate tõendit esitamiseks Eesti asutustele

Kui perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, lahutuse, nimemuutmise, soo muutmise) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea te esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus vaatab teie perekonnaseisuandmeid rahvastikuregistrist.

Tõendil kajastuvad perekonnaseisuandmed sündmuse toimumise ajal olnud seisuga (nt nimed).

Eestis kasutamiseks sobib reeglina ka digitaalne tõend, mis väljastatakse elektroonilises vormis ja digiallkirjaga kinnitatult taotleja e-postile.

 

 1. Kui vajate tõendit esitamiseks välisriiki

 

Välisriiki esitamiseks on võimalik taotleda võõrkeelset perekonnasündmuse tõendit (inglise, saksa, prantsuse keeles) või perekonnaseisuaktide mitmekeelset väljavõtet (CIEC tõend, kehtib kindlates riikides, ei vaja esitamisel lisaformaalsusi). Vaata lisainfo  https://vm.ee/konsulaar-viisa-ja-reisiinfo/konsulaarinfo-ja-teenused/dokumendi-legaliseerimine#valisriigi-avaliku-d

 

Euroopa Liidu liikmesriikidesse esitamiseks on vajadusel võimalik taotleda eestikeelne tõend koos Euroopa Liidu mitmekeelse standardvormiga.

Mitmekeelne standardvorm on oma sisult ja vormilt avaliku dokumendi tõlkimise abivahend.

Eesti väljastab korduvaid perekonnasündmuse tõendeid eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles. Samuti väljastatakse CIEC vormis tõendeid vastava konventsiooniga liitunud riikidesse.

Kui EL liikmesriik , kuhu tõend esitatakse ei aktsepteeri ühtegi neist neljast keelest ega ka CIEC vormis tõendit, on võimalik eestikeelsele tõendile juurde tellida standardvorm vastuvõtva riigi keeles.

NB! Kui dokumenti vastu võttev riik aktsepteerib dokumenti eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles või aktsepteerib CIEC vormil tõendit, siis ei ole vajadust eraldi standardvormi tellida.

Mitmekeelsed standardvormid on kasutatavad vaid EL liikmesriikide vahel, neid ei saa esitada kolmandatesse riikidesse.

 

 1. Riigilõivud dokumentide väljastamisel
 • esmakordse sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse ja soo muutmise tõendi väljastamine - tasuta.
 • abieluvõimetõendi väljastamine-  riigilõiv 10 eurot
 • korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi ja soo muutmise tõendi  väljastamine - riigilõiv 10 eurot
 • korduva nimemuutmise tõendi ja nimemuutmise haldusakti korduva väljavõtte väljastamine -  riigilõiv 10 eurot
 • eestikeelse tõendi ja sellele lisatud Euroopa Liidu mitmekeelse standardvormi väljastamine – riigilõiv  20 eurot
 • Brüssel II A määruse artikkel 39 alusel tõendi väljastamine abielulahutuse asjades-  riigilõiv 10 eurot

 

Riigilõiv tasuda alljärgnevate rekvisiitidega:

Makse saaja: Rahandusministeerium

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

NB! Tasumisel märkida Rakvere linna viitenumber 10294002000082

Selgitus: Soovitava dokumendi nimetus (perekonnasündmuse tõend, väljavõte või ärakiri) ja avaldaja nimi kui maksekorralduse teeb keegi teine.

 

 1. Vastuvõtuajad

Rakvere linnas toimub perekonnaseisutõendite väljastamine linnavalitsuses (Lai 20, Rakvere):
• esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12 ja 13-16
• reedel kell 9-12

Telefonid: 325 8061, 3225878, 322 5877
  

Täiendav informatsioon perekonnaseisutoimingute kohta: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud