25.02.22

 

Perekonnaseisutõendite väljastamine

Korduva perekonnaseisutõendi taotlemise võimalused:

1. Elektrooniliselt e-rahvastikuregistris www.rahvastikuregister.ee 

Läbi e-teenuse saab tellida tõendeid enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate kohta.

E-teenuses saab tellida järgmiseid korduvaid tõendeid: sünnitõend, abielutõend, abielulahutuse tõend ja nimemuutmise tõend.

E-teenuse vahendusel ei saa tellida surmatõendit, soo muutmise tõendit, abieluvõimetõendit ning tõendit õigustatud huvi alusel.

2. E-postiga

Täidetud avalduse blankett (vt allpool) saata digiallkirjastatult perekonnaseisuametniku e-postile

3. Posti teel

Täidetud ja allkirjastatud paberavaldus saata postiga aadressil Lai 20, Rakvere linn 443084. 

4. Isiklikult Rakvere Linnavalitsusse kohale tulles

 

Rakvere linnas toimub perekonnaseisutõendite väljastamine linnavalitsuses (Lai 20, Rakvere):
• esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12 ja 13-16
• reedel kell 9-12

Telefonid: 325 8061, 3225878, 322 5877
 

Rahvastikuregistri andmete põhjal väljastatakse järgmisi dokumente:

• sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend;
• abieluvõimetõend abiellumiseks välisriigis (eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles).
• perekonnaseisuakti, perekonnakirja ärakiri.

 

Blankett, taotlusvorm:

Elektrooniliselt täidetav eestikeelne avaldus perekonnasündmuse tõendi saamiseks

https://www.siseministeerium.ee/media/1439/download

Prinditav avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks- Lisa 11- https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/6201/9034/Lisa_11.pdf#

Inglisekeelne avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks- Lisa 29- https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/6201/9034/Lisa_29.pdf#

Abieluvõimetõendi avaldus- Lisa 8- https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/6201/9034/Lisa_8.pdf#

Inglisekeelne avaldus abieluvõimetõendi väljastamiseks 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/6201/9034/Lisa_28.pdf#

 

Eesti perekonnasündmuse tõend

Kui teie perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, lahutuse) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea te esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus vaatab teie perekonnaseisuandmeid rahvastikuregistrist.

Tõendeid väljastatakse sünni ja surma registreerimisel ning abielu sõlmimisel ja lahutamisel. 

Tõendil kajastuvad perekonnaseisuandmed sündmuse toimumise ajal olnud seisuga (nt nimed), väljavõttel selle väljastamise hetke seisuga.

Enne tõendi või väljavõtte taotlemist peate täpsustama, millise perekonnasündmuse või andmete tõendamiseks te väljavõtet soovite. 

 

Välisriiki esitamiseks on võimalik taodelda võõrkeelset perekonnasündmuse tõendit (inglise, saksa, prantsuse keeles) või perekonnaseisuaktide mitmekeelset väljavõtet (CIEC tõend, kehtib kindlates riikides, ei vaja esitamisel lisaformaalsusi). Vaata lisainfo http://vm.ee/et/avaliku-dokumendi-legaliseerimine

Euroopa Liidu liikmesriikidesse esitamiseks on vajadusel võimalik taodelda eestikeelne tõend koos mitmekeelse standardvormiga.

Mitmekeelne standardvorm on avaliku dokumendi tõlkimise abivahend.

Eesti väljastab korduvaid perekonnasündmuse tõendeid eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles. Samuti väljastatakse CIEC vormis tõendeid vastava konventsiooniga liitunud riikidesse.

Kui EL liikmesriik , kuhu tõend esitatakse ei aktsepteeri ühtegi neist neljast keelest ega ka CIEC vormis tõendit, on võimalik eestikeelsele tõendile juurde tellida standardvorm vastuvõtva riigi keeles.

NB! Kui dokumenti vastu võttev riik aktsepteerib dokumenti eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles või aktsepteerib CIEC vormil tõendit, siis ei ole vajadust eraldi standardvormi tellida.

Mitmekeelsed standardvormid on kasutatavad vaid EL liikmesriikide vahel, neid ei saa esitada kolmandatesse riikidesse.

Riigilõivud dokumentide väljastamisel


Perekonnaseisutoimingute teostamisel tuleb tasuda riigilõiv vastavalt Riigilõivuseadusele.

Riigilõivud dokumentide väljastamisel:

• esmakordse sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamisel - tasuta.


Riigilõiv tuleb tasuda:

• paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, 
nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi  väljastamine - riigilõiv 10 eurot;

• korduva elektroonilise (digiallkirjaga) sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi  väljastamine 5 eurot.
• perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine (perekonnaseisuakt, perekonnakiri) 10 eurot, elektrooniliselt 5 eurot;

Paberkandjal eestikeelse tõendi ja sellele lisatud mitmekeelse standardvormi väljastamine – riigilõiv  20 eurot

Elektroonilise (digiallkirjaga) eestikeelse tõendi ja sellele lisatud mitmekeelse standardvormi väljastamine – riigilõiv 10 eurot

 

Riigilõiv peab olema tasutud väljastava asutuse viitenumbrile enne avalduse saatmist.

Pangarekvisiidid (Rahandusministeeriumi pangakontod - viitenumber kohustuslik):

Makse saaja: Rahandusministeerium

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

NB! Tasumisel märkida Rakvere linna viitenumber 10294002000082

Selgitus: Soovitava dokumendi nimetus (perekonnasündmuse tõend, väljavõte või ärakiri) ja avaldaja nimi kui maksekorralduse teeb keegi teine.

 

Täiendav informatsioon perekonnaseisutoimingute kohta: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud