Rahvastikuregistri andmete põhjal väljastatakse järgmisi dokumente:

  • rahvastikuregistri väljavõte
  • õigustatud huvi olemasolul teatis/väljavõte kolmanda isiku andmetega.

 

  1. Rahvastikuregistri väljavõte

Igal täisealisel isikul on õigus saada kinnitatud väljavõtet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta. Välisriiki esitamiseks on väljavõtet võimalik saada ka inglise keeles.

Kuidas taodelda

1) Digitaalselt e-portaalis www.rahvastikuregister.ee 

2) E-postiga

Täidetud avalduse blankett (vt allpool) saata digiallkirjastatult perekonnaseisuametniku e-postile.

3) Posti teel

Täidetud ja allkirjastatud paberavaldus saata postiga aadressil Lai 20, Rakvere linn 443084. 

4) Isiklikult Rakvere Linnavalitsusse kohale tulles

 

Avalduse vormid

Elektrooniliselt täidetav: https://www.siseministeerium.ee/media/1441/download

Prinditav: https://www.siseministeerium.ee/media/1442/download

 

Riigilõiv

Riigilõiv rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest on 10 eurot

 

Riigilõiv tasuda alljärgnevate rekvisiitidega:

Makse saaja: Rahandusministeerium

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

NB! Tasumisel märkida Rakvere linna viitenumber 10294002000082

Selgitus: Soovitava dokumendi nimetus ja avaldaja nimi kui maksekorralduse teeb keegi teine.

 

Vastuvõtuajad

Perekonnaseisuametnike vastuvõtt toimub Rakvere Linnavalitsuses, Lai 20, Rakvere):
• esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12 ja 13-16
• reedel kell 9-12

Telefonid: 325 8061, 3225878, 322 5877

 

  1. Andmete väljastamine rahvastikuregistrist kolmandate isikute kohta õigustatud huvi korral

Andmete väljastamine kolmandate isikute kohta õigustatud huvi korral on tasuline, riigilõiv on 15 eurot ühe isiku andmete väljastamise eest.

 

Kuidas päringut esitada

  1. Digitaalselt elektroonilise infosüsteemi kaudu https://rr-taotlus.smit.ee/

Kui Teil puudub võimalus esitada taotlus elektrooniliselt läbi infosüsteemi, esitage taotlus:

  1. posti teel

 

  1. isiklikult linnavalitsuses (Lai 20, Rakvere):

 

Avalduse vormid

Esitades taotlust elektroonilise infosüsteemi kaudu, toimub taotluse täitmine/esitamine infosüsteemis.

Esitades taotlust posti teel või isiklikult kohale tulles, täitke palun alljärgnev avaldus
Taotluse blankett tellimiseks punktides 2-3 toodud viisidel

 

 

Riigilõiv

Riigilõiv ühe isiku andmete väljastamise eest on 15 eurot

 

Riigilõiv tasuda alljärgnevate rekvisiitidega:

Makse saaja: Rahandusministeerium

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber 2900082511

Selgitus: andmete päring rahvastikuregistrist, kolmanda isiku nimi ja  taotleja nimi kui maksekorralduse teeb keegi teine.

Esitades taotlust elektroonilise infosüsteemi kaudu, toimub riigilõivu tasumine infosüsteemis.