Võttes aluseksRakvere linnavalitsuse 18.septembri 2017.a määruse nr 5 „Rakvere Linnavalitsuse hankekord" § 8 lg 4, Korraldada pakkumismenetlus Rakvere Reaalkooli väikese võimla...

Rakvere Reaalkooli väikese võimla heliisolatsiooni plaatide soetamine ja paigaldus ning kõrvale jääva seinaosade viimistlus

Võttes aluseksRakvere linnavalitsuse 18.septembri 2017.a määruse nr 5 „Rakvere Linnavalitsuse hankekord" § 8 lg 4, Korraldada pakkumismenetlus Rakvere Reaalkooli väikese võimla...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumusmenetluse Rakvere linnale kuuluvates hoonetes aadressidega  Lai tn 7, Lai tn 20, E.Vilde tn 2a ja E.Vilde tn 2a/1 , kõik Rakvere linn, ...

Pakkumusmenetlus liftide tehnohoolduse tegemiseks

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumusmenetluse Rakvere linnale kuuluvates hoonetes aadressidega  Lai tn 7, Lai tn 20, E.Vilde tn 2a ja E.Vilde tn 2a/1 , kõik Rakvere linn, ...

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna  elamu- ja ärimaa  sihtotstarbega  kinnistuid aadressidega  Navi tn 4, Lai tn 10, Laada tn 8b, Mõisavälja  tn 3,...

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISTUTE HOONESTUSÕIGUSEGA KOORMAMISEKS

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna  elamu- ja ärimaa  sihtotstarbega  kinnistuid aadressidega  Navi tn 4, Lai tn 10, Laada tn 8b, Mõisavälja  tn 3,...

Pakkumismenetluse eesmärgiks on uute matmisalade ettevalmistus Rakvere linnas Lilleoru tn 25 kinnistul. Alal on olemas liikumisteed, mille vahele on ette nähtud äärekiviga piiratud muruga...

Pakkumismenetlus Rakvere Palermo kalmistule äärekivide paigaldamiseks ja muru rajamiseks

Pakkumismenetluse eesmärgiks on uute matmisalade ettevalmistus Rakvere linnas Lilleoru tn 25 kinnistul. Alal on olemas liikumisteed, mille vahele on ette nähtud äärekiviga piiratud muruga...

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna  elamumaa  sihtotstarbega  kinnistuid aadressidega  Pargi tn 6 , Liiva tn 14a , Sügise tn 2 , Kajaka tn 36 , Kulli tn 15 , ...

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISTUTE HOONESTUSÕIGUSEGA KOORMAMISEKS

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna  elamumaa  sihtotstarbega  kinnistuid aadressidega  Pargi tn 6 , Liiva tn 14a , Sügise tn 2 , Kajaka tn 36 , Kulli tn 15 , ...

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kuulutab välja pakkumismenetluse Lääne-Virumaa Keskraamatukogu sisevalgustite soetamiseks ja paigalduseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2023 kl...

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kuulutab välja pakkumismenetluse Lääne-Virumaa Keskraamatukogu sisevalgustite soetamiseks ja paigalduseks

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kuulutab välja pakkumismenetluse Lääne-Virumaa Keskraamatukogu sisevalgustite soetamiseks ja paigalduseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2023 kl...

Huvitatud töövõtjatel palume esitada pakkumus järgmistele töödele Rakvere linnas: 1. Rahvaaia (Vabriku tn 5) tiikide veealuste ja -pealsete taimede niitmine, kogumine ja ladustamine kaldale;...

Rakvere linnavalitsus otsib veetaimestiku niitjat ja tiikide puhastajat

Huvitatud töövõtjatel palume esitada pakkumus järgmistele töödele Rakvere linnas: 1. Rahvaaia (Vabriku tn 5) tiikide veealuste ja -pealsete taimede niitmine, kogumine ja ladustamine kaldale;...

Teenuse tellimise tingimused: PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Esineb Dave Benton koos solistidega....

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMUSMENETLUSE HELI- JA VALGUSTEENUSE SAAMISEKS 03.12.2023 TOIMUVALE 1. ADVENDI KONTSERDILE RAKVERE LINNA KESKVÄLJAKULE

Teenuse tellimise tingimused: PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Esineb Dave Benton koos solistidega....

Projekteerimise eesmärk on luua haljastatud nõlv(ad), mis kaitseb Navi ja Lennuki tänava elamupiirkondi tugevate tuulte eest ning eraldab elamupiirkondi kõrval asuvast tööstuspiirkonnast...

Pakkumismenetlus Lennuki tn 16 nõlvade projekteerimiseks

Projekteerimise eesmärk on luua haljastatud nõlv(ad), mis kaitseb Navi ja Lennuki tänava elamupiirkondi tugevate tuulte eest ning eraldab elamupiirkondi kõrval asuvast tööstuspiirkonnast...

Projekti eesmärk on Rakvere linna kaasavast eelarvest rajatava madalseikluspargi projekteerimisdokumentatsiooni koostamine ja menetlemine, ehitamiseks vajaliku rajaelementide ostmine ning...

Palermo madalseiklusraja rajamise pakkumismenetlus

Projekti eesmärk on Rakvere linna kaasavast eelarvest rajatava madalseikluspargi projekteerimisdokumentatsiooni koostamine ja menetlemine, ehitamiseks vajaliku rajaelementide ostmine ning...

Teenuse tellimise tingimused: PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Peaesineja on ansambel Smilers ...

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMUSMENETLUSE HELI- JA VALGUSTEENUSE SAAMISEKS 31.12.2023 TOIMUVALE AASTAVAHETUSE KONTSERDILE RAKVERE VALLIMÄE SUURELE LAVA ALALE

Teenuse tellimise tingimused: PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Peaesineja on ansambel Smilers ...

Töö lühikirjeldus: Rakvere Linnakalmistul Palloni paekivimüüri väiksema müüriosa lahtivõtmine, tugevdamine, taastamine ja kalmistu läänenõlval asuvasse vahekäiku trepiastmete ehitamine....

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere Linnakalmistul Palloni tugimüüri rekonstrueerimiseks, peavärava korrastamiseks ja trepi ehitamiseks

Töö lühikirjeldus: Rakvere Linnakalmistul Palloni paekivimüüri väiksema müüriosa lahtivõtmine, tugevdamine, taastamine ja kalmistu läänenõlval asuvasse vahekäiku trepiastmete ehitamine....

Tingimused: Tähtaeg on 03.05.2023. kell 10:00 Pakkumised tuleb esitada Rakvere Linnavalitsusele digikonteineris e-posti aadressil pakkumused@rakvere.ee ning lisada märge "Mitte...

Rakvere Linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Rakvere linna omandis olevate bussipaviljonide reklaampindadena (kokku 10 bussipaviljoni kahepoolse reklaampinnaga) rendile andmiseks reklaamide paigaldamise, omamise ja kasutamise eesmärgil

Tingimused: Tähtaeg on 03.05.2023. kell 10:00 Pakkumised tuleb esitada Rakvere Linnavalitsusele digikonteineris e-posti aadressil pakkumused@rakvere.ee ning lisada märge "Mitte...

NB! Hanke kuupäevad on muutunud! Võõrandatava hakkematerjali kogus ja alghind:  Hakkematerjali kogumaht ca 600m3 , alghinnaks 14 eurot/m3 (koos KM-ga). Lõplik kogus selgub...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamiseks

NB! Hanke kuupäevad on muutunud! Võõrandatava hakkematerjali kogus ja alghind:  Hakkematerjali kogumaht ca 600m3 , alghinnaks 14 eurot/m3 (koos KM-ga). Lõplik kogus selgub...

Palume Teil esitada hinnapakkumuse järgnevate Rakvere linnas asuvate puude raiumiseks. Seene ja Maasika tänava ristmiku lähedal raiuda 6 suuremat ja 5 väiksemat puud + võsa...

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMISMENETLUSE RAIETÖÖDE TEOSTAMISEKS LINNA TÄNAVATEL JA HALJASALADEL

Palume Teil esitada hinnapakkumuse järgnevate Rakvere linnas asuvate puude raiumiseks. Seene ja Maasika tänava ristmiku lähedal raiuda 6 suuremat ja 5 väiksemat puud + võsa...

Teenuse tellimise tingimused: PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Peaesineja on ansambel Ummamuudu ...

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMUSMENETLUSE HELI- JA VALGUSTEENUSE SAAMISEKS 21.06.2023 TOIMUVALE JAANIPÄEVA KONTSERDILE RAKVERE VALLIMÄE SUURELE LAVA ALALE

Teenuse tellimise tingimused: PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Peaesineja on ansambel Ummamuudu ...

Rakvere Põhikool korraldab pakkumismenetluse „Rakvere Põhikooli koolihoone luminofoortorude asendamine led torude vastu". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.04.2023 kell 10:00 . ...

Rakvere Põhikool kuulutab välja pakkumismenetluse valgustite luminofoortorude asendamise led torude vastu

Rakvere Põhikool korraldab pakkumismenetluse „Rakvere Põhikooli koolihoone luminofoortorude asendamine led torude vastu". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.04.2023 kell 10:00 . ...

Rakvere Linnavalitsus soovib sõlmida lepingut Rakvere linna tänavate puhastamiseks vaakumimuriga. Sellest tulenevalt palume esitada vaakumimuri ühe töötunni maksumuse eurodes, täpsusastmega kaks...

Rakvere linna tänavate puhastustööde teostamine vaakumimuriga 2023 aastal

Rakvere Linnavalitsus soovib sõlmida lepingut Rakvere linna tänavate puhastamiseks vaakumimuriga. Sellest tulenevalt palume esitada vaakumimuri ühe töötunni maksumuse eurodes, täpsusastmega kaks...

Võõrandatava hakkematerjali kogus ja alghind: Hakkematerjali kogumaht ca 600m3 , alghinnaks 14 eurot/m3 (lisandub KM). Lõplik kogus selgub peale hakkimist. Tegemist on lehtpuu...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamiseks

Võõrandatava hakkematerjali kogus ja alghind: Hakkematerjali kogumaht ca 600m3 , alghinnaks 14 eurot/m3 (lisandub KM). Lõplik kogus selgub peale hakkimist. Tegemist on lehtpuu...

Teenuse tellimise tingimused: 20.08.2023 kontsert Rakvere Vallimäe ringlaval Esineb Maarja-Liis Ilus, Rein Rannap, Reigo Ahven PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis...

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMUSMENETLUSE HELI- JA VALGUSTEENUSE SAAMISEKS 20.08.2023 TOIMUVALE KONTSERDILE RAKVERE VALLIMÄE RINGLAVAL

Teenuse tellimise tingimused: 20.08.2023 kontsert Rakvere Vallimäe ringlaval Esineb Maarja-Liis Ilus, Rein Rannap, Reigo Ahven PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis...

Sündmused: 8. november 2023 19.00 Tšellopoisid duo ja band Rakvere Spordihoones (Kastani 12, Rakvere). 9. november 2023 19.00 Rahvusooper Estonia ooper "Don Pasquale" Rakvere...

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMISMENETLUSE LAVA-, HELI- JA VALGUSTEENUSE SAAMISEKS 08.11.2023 JA 09.11.2023 TOIMUVATELE ÜRITUSTELE RAKVERE SPORDIHOONES

Sündmused: 8. november 2023 19.00 Tšellopoisid duo ja band Rakvere Spordihoones (Kastani 12, Rakvere). 9. november 2023 19.00 Rahvusooper Estonia ooper "Don Pasquale" Rakvere...

Teenuse tellimise tingimused: 08.07.2023 kontsert Rakvere Vallimäel Esineb ansambel Justament PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning...

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMUSMENETLUSE HELI- JA VALGUSTEENUSE SAAMISEKS 08.07.2023 TOIMUVALE KONTSERDILE RAKVERE VALLIMÄEL SUURE LAVA ALAL

Teenuse tellimise tingimused: 08.07.2023 kontsert Rakvere Vallimäel Esineb ansambel Justament PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning...

Teenuse nimetus: SPORDIKESKUSE 2. RIIETUSRUUMI JA  DUŠIRUUMI REMONTTÖÖD Teenuse tellimise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida siit...

Rakvere Spordikeskus kuulutab välja pakkumismenetluse Spordihalli 2 riietusruumi ning nende vahelise duširuumi remonttööde teenuse tellimiseks

Teenuse nimetus: SPORDIKESKUSE 2. RIIETUSRUUMI JA  DUŠIRUUMI REMONTTÖÖD Teenuse tellimise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida siit...

N 11. mai 2023 Rakvere Linnavalitsuse valges saalis kell 19.00 Hanna-Liina Võsa, Reigo Tamm (RO Estonia) ja klaveril Johan Randvere. Professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on...

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMUSMENETLUSE HELI- JA VALGUSTEENUSE SAAMISEKS RAKVERE EMADEPÄEVA KONTSERDILE 11.05.23

N 11. mai 2023 Rakvere Linnavalitsuse valges saalis kell 19.00 Hanna-Liina Võsa, Reigo Tamm (RO Estonia) ja klaveril Johan Randvere. Professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on...

Töö lühikirjeldus: Rakvere Linnakalmistul Palloni paekivimüüri väiksema müüriosa lahtivõtmine, tugevdamine, taastamine. Läänenõlval asuvasse vahekäiku trepiastmete ehitamine ja kalmistu...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere Linnakalmistul Palloni tugimüüri rekonstrueerimiseks, peavärava korrastamiseks ja trepi ehitamiseks

Töö lühikirjeldus: Rakvere Linnakalmistul Palloni paekivimüüri väiksema müüriosa lahtivõtmine, tugevdamine, taastamine. Läänenõlval asuvasse vahekäiku trepiastmete ehitamine ja kalmistu...