Töö lühikirjeldus: Rakvere Rahvamaja evakuatsiooni väljapääsu ehitusetöö. (edaspidi: töö).  Töö sisaldab metallist evakuatsiooni trepi ehitust ja paigaldust, koos aknaava...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere Rahvamaja evakuatsiooni väljapääsu ehituseks

Töö lühikirjeldus: Rakvere Rahvamaja evakuatsiooni väljapääsu ehitusetöö. (edaspidi: töö).  Töö sisaldab metallist evakuatsiooni trepi ehitust ja paigaldust, koos aknaava...

Teenuse tellimise tingimused: PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Peaesineja on ansambel Kukerpillid ...

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMUSMENETLUSE HELI- JA VALGUSTEENUSE SAAMISEKS 21.06.2022 TOIMUVALE JAANIPÄEVA ÜRITUSELE RAKVERE VALLIMÄE SUURELE LAVA ALALE

Teenuse tellimise tingimused: PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Peaesineja on ansambel Kukerpillid ...

Teenuse tellimise tingimused: PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Vajalik on PA süsteemitehniku kohalolek. ...

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMUSMENETLUSE HELITEENUSE SAAMISEKS 09.06 – 10.06.2022 TOIMUVATELE KONTSERDITELE RAKVERE VALLIMÄE RINGLAVALE

Teenuse tellimise tingimused: PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Vajalik on PA süsteemitehniku kohalolek. ...

Rakvere Põhikool korraldab pakkumismenetluse Rakvere Põhikooli hoovialale varjualusega rattaparkla ehitamiseks. 1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on  13.05.2022 kell 10:00 ...

PAKKUMISMENETLUS Rakvere Põhikooli hoovialale varjualusega rattaparkla ehitamine koos projekteerimisega

Rakvere Põhikool korraldab pakkumismenetluse Rakvere Põhikooli hoovialale varjualusega rattaparkla ehitamiseks. 1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on  13.05.2022 kell 10:00 ...

Rendile antakse viis asukohta  Rakvere linnas välitingimuste kuumajoogiautomaatide paigaldamiseks ja teenuse osutamiseks kolme  aastaseks perioodiks. Enampakkumise  tingimused...

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE RAKVERE LINNA KINNISTUTE OSA RENDILE ANDMISEKS VÄLITINGIMUSTE KUUMAJOOGIAUTOMAATIDELE

Rendile antakse viis asukohta  Rakvere linnas välitingimuste kuumajoogiautomaatide paigaldamiseks ja teenuse osutamiseks kolme  aastaseks perioodiks. Enampakkumise  tingimused...

Rakvere Linnavalitsus  korraldab pakkumusmenetluse Rakvere linna Õli ja Niine tänavate rekonstrueerimisprojekti  koostaja leidmiseks   1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on ...

PAKKUMUSMENETLUS Õli ja Niine tänavate rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

Rakvere Linnavalitsus  korraldab pakkumusmenetluse Rakvere linna Õli ja Niine tänavate rekonstrueerimisprojekti  koostaja leidmiseks   1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on ...

Kinnistu , aadressiga Arkna tee 17, Rakvere,  antakse rendile  väike- ja harrastuslennundusega  seotud tegevusteks  5 aastaseks perioodiks. Enampakkumise alghinnaks ...

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISTU ARKNA TEE 17, RAKVERE LINN RENDILE ANDMISEKS.

Kinnistu , aadressiga Arkna tee 17, Rakvere,  antakse rendile  väike- ja harrastuslennundusega  seotud tegevusteks  5 aastaseks perioodiks. Enampakkumise alghinnaks ...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamiseks. Rakvere linnametsades teostati metsa sanitaarraiet tüvekahjurite, haiguskahjustustega...

Rakvere linn müüb metsamaterjali

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamiseks. Rakvere linnametsades teostati metsa sanitaarraiet tüvekahjurite, haiguskahjustustega...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise raiejäätmete võõrandamiseks. Linnametsade hooldus- ja võsaraie käigus on tekkinud raiejäätmeid, mille linn soovib...

Rakvere linn müüb raiejäätmeid

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise raiejäätmete võõrandamiseks. Linnametsade hooldus- ja võsaraie käigus on tekkinud raiejäätmeid, mille linn soovib...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada planeeritavale alale jalgpallihall koos sinna juurde kuuluva harjutusstaadioni ja parkimisalaga. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta...

Rakvere linnavalitsuse 07.02.2022 a korraldusega nr 74 kehtestati Piiri tn 8d ja Piiri tn 8e kinnistute ning Piiri tn 8 // Päikese tn 8 kinnistu osalise detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada planeeritavale alale jalgpallihall koos sinna juurde kuuluva harjutusstaadioni ja parkimisalaga. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta...

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavate kinnistute liitmine, täiendavale ärihoonele ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, teede ja tänavate, maa-alade ja liikluskorralduse...

Rakvere linnavolikogu 18.08.2021. a otsusega nr 60 algatati Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 2000 m²

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavate kinnistute liitmine, täiendavale ärihoonele ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, teede ja tänavate, maa-alade ja liikluskorralduse...

Enampakkumise teel koormatakse  elamumaa  sihtotstarbega  kinnistu  aadressiga Nõlvaku tn 4, Rakvere linn . Hoonestusõigus seatakse 10 aastaks ja enampakkumise alghinnaks...

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISTU HOONESTUSÕIGUSEGA KOORMAMISEKS

Enampakkumise teel koormatakse  elamumaa  sihtotstarbega  kinnistu  aadressiga Nõlvaku tn 4, Rakvere linn . Hoonestusõigus seatakse 10 aastaks ja enampakkumise alghinnaks...

Heli- ja valgustehnika: PA-süsteem, mis on piisava tugevusega ja häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Esinejad on vaja välja valgustada. Valguspult Chamsys MQ500 või MQ80 ...

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMISMENETLUSE HELI- JA VALGUSTEENUSE SAAMISEKS 08.06 – 12.06.2022 TOIMUVATELE ÜRITUSTELE RAKVERE VALLIMÄELE

Heli- ja valgustehnika: PA-süsteem, mis on piisava tugevusega ja häälestatud vastavalt kontserdipaigale. Esinejad on vaja välja valgustada. Valguspult Chamsys MQ500 või MQ80 ...

Asjade nimetus: Biojäätmete konteinerite ostmine Rakvere linna elanikele Asjade ostmise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida siit: ...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse biojäätmete konteinerite ostmiseks Rakvere linna elanikele

Asjade nimetus: Biojäätmete konteinerite ostmine Rakvere linna elanikele Asjade ostmise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida siit: ...

Asjade nimetus: Kodukompostrite ostmine Rakvere linna elanikele Asjade ostmise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida siit: ...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse kodukompostrite ostmiseks Rakvere linna elanikele

Asjade nimetus: Kodukompostrite ostmine Rakvere linna elanikele Asjade ostmise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida siit: ...

Nõuded projekteerijale: projekteerimismeeskonnas on arhitekt või maastikuarhitekt tase 7 või 8. Projekteerija omab eelnevat kogemust skatepargi projekteerimisel. Skatepark tuleb lahendada...

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumismenetluse Võidu tn 63 rulapargi (skatepargi) ja seda ümbritseva ala maastikuarhitektuurse projekti koostamiseks

Nõuded projekteerijale: projekteerimismeeskonnas on arhitekt või maastikuarhitekt tase 7 või 8. Projekteerija omab eelnevat kogemust skatepargi projekteerimisel. Skatepark tuleb lahendada...

Kinnistu , aadressiga Arkna tee 17, Rakvere,  antakse rendile  väike- ja harrastuslennundusega  seotud tegevusteks  5 aastaseks perioodiks. Enampakkumise alghinnaks ...

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISTU ARKNA TEE 17, RAKVERE LINN RENDILE ANDMISEKS

Kinnistu , aadressiga Arkna tee 17, Rakvere,  antakse rendile  väike- ja harrastuslennundusega  seotud tegevusteks  5 aastaseks perioodiks. Enampakkumise alghinnaks ...

Tähtaeg on  22.02.2022. kell 10:00 Pakkumised tuleb esitada Rakvere Linnavalitsusele digikonteineris e-posti aadressil pakkumused@rakvere.ee ning lisada märge "Mitte avada...

Rakvere Linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Rakvere linna omandis olevate bussipaviljonide reklaampindadena (kokku 10 bussipaviljoni kahepoolse reklaampinnaga) rendile andmiseks reklaamide paigaldamise, omamise ja kasutamise eesmärgil

Tähtaeg on  22.02.2022. kell 10:00 Pakkumised tuleb esitada Rakvere Linnavalitsusele digikonteineris e-posti aadressil pakkumused@rakvere.ee ning lisada märge "Mitte avada...

1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.02.2022. kell 10:00 Hinnapakkumus esitada  e-posti aadressile lennart.korbe@rakvere.ee Hinnapakkumuse kehtivuseks märkida 60 päeva. ...

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Rakvere linna Navi tänava tee-ehitusprojekti koostaja leidmiseks

1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.02.2022. kell 10:00 Hinnapakkumus esitada  e-posti aadressile lennart.korbe@rakvere.ee Hinnapakkumuse kehtivuseks märkida 60 päeva. ...

Teenuse nimetus: RAKVERE SPORDIKESKUSE MEESKONNA KAUBIKU SOETAMINE Masina ostu tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida siit . ...

Rakvere Spordikeskus kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere Spordikeskusele uue meeskonna kaubiku soetamiseks

Teenuse nimetus: RAKVERE SPORDIKESKUSE MEESKONNA KAUBIKU SOETAMINE Masina ostu tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla laadida siit . ...

Teenuse tingimused: Mobiilse lava Alspaw M45 transport Rakvere linna reoveepuhastusjaamast (Papiaru tn 26) Rakvere Vallimäe Vabaõhukeskusesse (Vallimäe tee 3, Rakvere), lava paigaldus,...

Rakvere Kultuurikeskus kuulutab välja pakkumismenetluse mobiilse lava transpordiks ja paigalduseks Rakvere Vallimäe Vabaõhukeskuses

Teenuse tingimused: Mobiilse lava Alspaw M45 transport Rakvere linna reoveepuhastusjaamast (Papiaru tn 26) Rakvere Vallimäe Vabaõhukeskusesse (Vallimäe tee 3, Rakvere), lava paigaldus,...

Töö nimetus : Rakvere linnas Salme ja Tuuslari tänavate piirkonnas pinnase reostusuuringu teostamine Töö tellimise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere linnas Salme ja Tuuslari tänavate piirkonnas pinnase reostusuuringu teostamiseks

Töö nimetus : Rakvere linnas Salme ja Tuuslari tänavate piirkonnas pinnase reostusuuringu teostamine Töö tellimise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised...

Teenuse tingimused: Mobiilse lava Alspaw M45 transport Rakvere linna reoveepuhastusjaamast (Papiaru tn 26) Rakvere Vallimäe Vabaõhukeskusesse (Vallimäe tee 3, Rakvere), lava paigaldus,...

Rakvere Kultuurikeskus kuulutab välja pakkumismenetluse mobiilse lava transpordiks ja paigalduseks Rakvere Vallimäe Vabaõhukeskuses

Teenuse tingimused: Mobiilse lava Alspaw M45 transport Rakvere linna reoveepuhastusjaamast (Papiaru tn 26) Rakvere Vallimäe Vabaõhukeskusesse (Vallimäe tee 3, Rakvere), lava paigaldus,...

Teenuse tellimise tingimused: Esineb ansambel Trio Maag & Isabel Bermejo PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt...

RAKVERE KULTUURIKESKUS KUULUTAB VÄLJA PAKKUMUSMENETLUSE HELI- JA VALGUSTEENUSE SAAMISEKS 12.03.2022 TOIMUVALE KONTSERDILE RAKVERE KULTUURIKESKUSES

Teenuse tellimise tingimused: Esineb ansambel Trio Maag & Isabel Bermejo PA – professionaalne ja töökorras PA-süsteem, mis on piisava võimsusega ning häälestatud vastavalt...

Pakkumismenetluse nimetus: BUSSISÕIDUTEENUSE OSTMINE RAKVERE SPORDIKOOLILE Pakkumuste esitamise tähtaeg:    30. detsember   2021   kell 10.00 ...

Rakvere Spordikool kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere Spordikoolile bussisõiduteenuse ostmiseks

Pakkumismenetluse nimetus: BUSSISÕIDUTEENUSE OSTMINE RAKVERE SPORDIKOOLILE Pakkumuste esitamise tähtaeg:    30. detsember   2021   kell 10.00 ...