Rakvere Linnavalitsus koostas SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel kliima- ja energiakava. Töö teostas hanke tulemusena Europolis OÜ.

 

Käesoleva kliima- ja energiakava peamine eesmärk on suurendada Rakvere linna valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks ning vähendada Rakvere linna kasvuhoonegaaside heidet (kliimamuutuste leevendamine).

Rakvere linna kliima-ja energiakava

lisa_1 (Rakvere linna kliima-ja energiakava eesmärgid)

lisa_2 (Rakvere linna kliima-ja energiakava meetmekava)

lisa_3 (Rakvere linna Co2 heide ning selle taustategurid)