Registreeru Rakvere linna elanikuks!

Rakvere Linnavalitsus
7. november 2022
 
 
Miks on elukoha registreerimine oluline?
 

Rakvere linn hoolitseb oma registreeritud elanike eest ja toetab igas eas linnakodanikke erinevate avalike teenuste ja soodustustega.

Suurima osa Rakvere linna tulubaasist moodustab füüsilise isiku tulumaks, mis laekub linnakassasse ainult juhul, kui elanik on elukohana rahvastikuregistris märkinud Rakvere linna. Selleks, et Teie maksutulu laekuks 2023. aastal Rakvere linnale, on oluline end linna kodanikuks registreerida enne 31. detsembrit 2022.

Üksikisiku tulumaks on kohalike omavalitsuste rahastusmudeli oluline osa, moodustades 90% kohaliku omavalitsuse maksutulust. Seega on igale omavalitsusele tähtis, et nende teenuseid tarbivad elanikud ka rahvastikuregistri andmetel selles omavalitsuses elaksid, sest vaid nii on võimalik kvaliteetseid teenuseid pakkuda.     

Et saaksime rakverlastele pakkuda veelgi paremaid avalikke teenuseid ja arendada linna elukeskkonda, registreeri end kodanikuks juba täna!

 

Elukoha registreerimiseks või andmete uuendamiseks on vaja esitada elukohajärgsele omavalitsusele elukohateade, mida saab mugavalt:

• teha e-rahvastikuregistris https://www.rahvastikuregister.ee;
• teha riigiportaalis eesti.ee;
• saata digiallkirjastatuna e-posti teel;
• omavalitsuses kohapeal;
• postiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi leheküljest, millel on isikuandmed.

Küsimuste korral palume ühendust võtta Rakvere Linnavalitsuse perekonnaseisuametnikega telefonidel 322 5878 või 322 5877.

 

Mõned näited Rakvere linna elanikule kehtivatest soodustustest:

 • Ühekordne sünnitoetus 400 eurot lapse sünni puhul.
 • Linna vapiga hõbelusika kinkimine Rakvere linna beebidele.
 • Kõigile Rakvere lastele tagatakse lastehoiu, -aia ja koolikoht ning tasuta hommikusöök.
 • Kooli alguse toetus 1. klassi astumisel 125 eurot.
 • Linnale kuuluvates spordi- ja muusikakoolis saavad õppurid tegeleda piiramatul hulgal erialadega.
 • Erahuvikoolides täiendavate huvitegevuste pakkumine Rakvere linna noortele.
 • Kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute toetamise kaudu on Rakvere linna elanikel soodsamad võimalused tegeleda erinevate huvialadega.
 • Rakvere linna noorte omaalgatusprojektide toetamine.
 • Noorte suvisest õpilasmalevast saavad osa võtta ainult Rakvere linna noored.
 • Rakvere linna lastele on tagatud toetavad tugiteenused juba lasteaiast (lasteaedade eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja psühholoogid).
 • Sissetulekutest sõltuvad sotsiaaltoetused ja mitmekesised sotsiaalteenused abivajajatele.
 • Võimalus osaleda kaasava eelarve ideede rahvahääletusel.
 • Tasuta transport linnaliinides alates 65. eluaastast, raske puudega isikutele, kolme ja enama lapsega perede lastele ja represseeritud linnaelanikele.