2.06.23

Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Avalik üritus
  • Avalik üritus on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.
  • Avalikku üritust võib korraldada füüsiline isik, juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus.
Avalik koosolek
  • Inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus.
  • Koosoleku korraldamisest peab teavitama kohalikku prefektuuri.
  • Vaata lisaks: Avaliku koosoleku registreerimine

Avaliku ürituse korraldamiseks nõusoleku taotlemine

  • Rakvere linna haldusterritooriumil (välja arvatud Rakvere Vallimägi vabaõhukeskuses) toimuva avaliku ürituse korraldamiseks on vajalik linnavalitsuse nõusolek.
  • Rakvere Vallimägi vabaõhukeskuses ürituse korraldamiseks tuleb pöörduda Rakvere Kultuurikeskuse poole.
  • Avaliku ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja teate koos vajalike dokumentidega vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist.
  • Teade esitatakse elektrooniliselt veebipõhise teabevärava Spoku kaudu (vajalik sisselogimine).
Avalik üritus Toimumise aeg Toimumise koht Korraldaja Korraldus Muudatus liikluskorralduses
Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 3. juunil kella 21.30-st kuni 4. juuni kella 01.00-ni 2023.a Rakvere linn Mittetulundusühing Rakvere Maraton
Tel 5336 4289
2-3/23/240 jah
Mototehnika Perepäev

4. juunil 2023.a                  kell 14.00-18.00

Rakvere Narva tn 34 Kevin Valkruusmann
Tel 5818 8176
2-3/23/283 ei
Moonaküla laste sportlik teisipäev

6. juunil 2023.a                  kell 18.00-20.00

Rakvere Põhja tn 17 Daisy Kull
Tel 526 4026
2-3/23/284 ei
Sumedate Suveõhtute filmifestival 2023

6.-11. juunil 2023.a           kell 22.30-01.00

Rakvere Keskväljak Mittetulundusühing Vaba Noor
Tel 5309 8088
2-3/23/333 ei
Rakvere linna päevad 8.-11. juunil 2023.a Rakvere linn Rakvere Kultuurikeskus
Tel 523 8857
2-3/23/194 jah
Suur Rakvere Toidutänav

10. juunil 2023.a               kell 11.00-24.00

Rakvere Pikk tänav Tänavatoidufestivalid MTÜ
Tel 5696 9002
2-3/23/270 jah
Arutelu/seminar "Julge linnakodanik" 10. juunil 2023.a
kell 13.00-15.00
Rakvere Lai tn 20 terrass MTÜ Rakvere Linnakodanike Selts
Tel 5593 4399
2-3/23/330 ei
Rakvere jaanilaat 22. ja 23. juunil 2023.a
kell 07.00-16.00
Vaala keskuse väliala MEDITEC OÜ
Tel 5649 0174
2-3/23/85 ei
Rakvere Discgolfi Maraton 29. juulil 2023.a
kell 09.00-20.00
Rakvere Discgolfi Maratoni rada Rakvere Discgolfi Klubi MTÜ
Tel 5687 5602
2-3/23/195 ei
Teemapäev "Metsik Lääs"

19. augustil 2023.a                kell 15.00-24.00

Rakvere Põhja tn 17 Daisy Kull
Tel 526 4026
2-3/23/285 ei
Rakvere sügisandidelaat 8. ja 9. septembril 2023.a
kell 07.00-16.00
Vaala keskuse väliala MEDITEC OÜ
Tel 5649 0174
2-3/23/85 ei
Rakvere sügislaat 6. ja 7. oktoobril 2023.a
kell 07.00-16.00
Vaala keskuse väliala MEDITEC OÜ
Tel 5649 0174
2-3/23/85 ei

 

Toimetaja: HELENE JÕE