19.09.23

Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Avalik üritus
  • Avalik üritus on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.
  • Avalikku üritust võib korraldada füüsiline isik, juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus.
Avalik koosolek
  • Inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus.
  • Koosoleku korraldamisest peab teavitama kohalikku prefektuuri.
  • Vaata lisaks: Avaliku koosoleku registreerimine

Avaliku ürituse korraldamiseks nõusoleku taotlemine

  • Rakvere linna haldusterritooriumil (välja arvatud Rakvere Vallimägi vabaõhukeskuses) toimuva avaliku ürituse korraldamiseks on vajalik linnavalitsuse nõusolek.
  • Rakvere Vallimägi vabaõhukeskuses ürituse korraldamiseks tuleb pöörduda Rakvere Kultuurikeskuse poole.
  • Avaliku ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja teate koos vajalike dokumentidega vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist.
  • Teade esitatakse elektrooniliselt veebipõhise teabevärava Spoku kaudu (vajalik sisselogimine).
Avalik üritus Toimumise aeg Toimumise koht Korraldaja Korraldus Muudatus liikluskorralduses
Rakvere sügislaat 6. ja 7. oktoobril 2023.a
kell 07.00-16.00
Vaala keskuse väliala MEDITEC OÜ
Tel 5649 0174
2-3/23/85 ei
Rakvere Chilli sügislaat 14. oktoobril 2023.a
kell 10.00-16.00
Rakvere Kastani puiestee Rakvere Kultuurikeskus
Tel 5669 4606
2-3/23/579 jah
Rakvere linna päevad 7.-9. juunil 2024.a

Rakvere linn

Rakvere Kultuurikeskus
Tel 5669 4606
2-3/23/677 jah

 

Toimetaja: HELENE JÕE