10.06.14

Linnaõigused 1921.

Elanike arv 30 000

Sõprusleping Rakverega 1976 aastast

 

Senaki on linn Gruusia lääneosas Kolhida madalikul. Aastatel 1933 - 1976 kandis linn Mihha Tshakaia ja 1976 - 1989 Tshakaia nime. Mihha Tshakaia (1865 - 1950) oli Gruusia revolutsionäär ja parteitegelane.

 

Tööstusettevõtetest asuvad linnas mehhaanikatehas, vaibakombinaat, teevabrikud. Toodetakse ka juustu, võid ja veini. Linnas asub raudteesõlm, kust väljub harutee Potisse. Esialgne sõprusleping pärineb 1976 aastast, 25. oktoobril 1996 uuendatud leping näeb ette koostööd majanduse, hariduse ja kultuuri alal. 1997. aasta suvel külastas Rakveret Senaki linnapea. 2008. aasta augustisündmustes oli Senaki üks neist linnadest, mis sattus sõjakeerisesse. Interfaxi teatel liikusid Vene väed Abhaasiast Senaki linna Lääne-Gruusias, kus purustasid sealse sõjaväebaasi.

 

Rakvere Linnavalitsus saatis oma sõpruslinnale toetuskirja, milles avaldas muret toimuva üle ja mõistes hukka sõjalise jõu kasutamise suveräänse riigi vastu. Samuti leiti, et rahvusvahelised organisatsioonid peaksid Gruusia eest seisma. Avaldati  kaastunnet inimestele, kes olid rünnakutes kannatada saanud. Kirjas viidati ka sellele, et ollakse nõus neid materiaalselt toetama,  sest sellisel raskel ajal on iga tugi oluline.

Senakiga käisid rakverlased sõprussuhteid pikendamas 1996. aastal, mil Rakvere linnapeaks oli Tiit Kullerkupp. "Linn ise jättis räsitud ja korratu mulje, sest seal olid enne seda ka lahingud käinud, kuid inimesed ise olid sellevõrra soojemad," meenutas linnapea "Kinkisime linna poolt hiljem neile faksiaparaadi, neil puudus elementaarne olmetehnika".

2004. aastal püüdis Senaki juhtkond sõprussuhteid soojendada, kui saadeti Rakvere linnapeale Andres Jaadlale õnnitluskiri Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Rakvere Linnavalitsusse jõudnud kirjas palus Senaki linnapea Tariel Kohija tervitada kõiki rakverlasi ja soovis kõigile tugevat tervist ja pikka eluiga.

Tariel Kohija palus toona vabandust, et Gruusias toimunud muutused ei olnud lasknud arendada kahe linna vahelisi sõprussuhteid ja lootis, et Senaki uus juhtkond suudab sellesse murrangu tuua.

30. oktoobrist 7. novembrini 2008 toimus välisministeeriumi ja Lastekaitse Liidu humanitaarabi kampaania Gruusia konfliktis kannatanud väikelastele riiete kogumiseks. Gruusiasse jõudis eestlaste abisaadetis Bulgaaria kaudu 30. novembril. Üle Eesti koguti kokku 16 tonni lasteriideid, enamiku neist annetasid üksikisikud. Rakveres koguti 38 kahesajaliitrist kotitäit riideid, jalanõusid, mähkmeid, tekke ja muud vajalikku.

Nagu teatasid Rakvere Lastekaitse Ühing ja Rakvere diakooniakeskus, said kõik kotid Rakveres mitmekordse erimärgistuse ning jõudsid ka sihtpunkti - Senakisse. RLÜ juhatuse esimees Kaie Kranich ja Rakvere Diakooniakeskuse juhatuse esimees Pille-Ruth Kukemilk väljendasid heameelt, et välisministeerium reageeris palvele hoolitseda abisaadetise jõudmise eest Senakisse.

Senakis oli teadaolevalt 500 põgenikku, kuid pole andmeid, kui paljud nendest olid lapsed. Rakvere abi jõudmise eest Senakisse hoolitses Eesti saatkond.

Linnapea Andres Jaadla väljendas suurt heameelt abiaktsiooni õnnestumise üle, nimetades seda linnade sõpruse ilusaks ja südamlikuks kinnituseks. "Öeldakse, et sõpra tuntakse hädas. Rakvere ja Gruusia linn Senaki on olnud sõpruslinnad juba aastakümneid - 1976. aastast. Läbikäimine pole pärast taasiseseisvumist olnud küll nii tihe, kui oleksime soovinud, aga Senaki laste abistamine on meie sõpruse ilus ja südamlik kinnitus linnarahva poolt". 

Toimetaja: ILMAR KUTSER