5.04.17

Sotsiaalnõustamine

 

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaalnõustamise teenus on ettenähtud tasuta kõikidele abivajajatele, kes pöörduvad murega Rakvere Linnavalitsuse Sotsiaalosakonda. 

Toimetaja: ILMAR KUTSER