Soolikaoja paistiikideks kujundatud ülemjooksule on paigaldatud
EESTI ESIMESED REOSTUST PUHASTAVAD UJUVSAARED,

mis aitavad vähendada põhjasetete ohtlikke aineid ja parandada pinnavee kvaliteeti.

Seitsme ja poole kilomeetri pikkune Soolikaoja saab alguse Vinni mägede maa-alustest allikatest ning läbib esialgu maa all voolates intensiivse põllumajandusliku tegevusega nitraaditundlikku ala, mistõttu on vesi juba enne linna jõudmist kõrge nitraadi ja üldlämmastiku sisaldusega. Soolikaoja on ka osa Rakvere linna sademevee ärajuhtimise süsteemist ja sademeveed kannavad ojasse täiendavalt reostust.

Ojast võetud proovid näitavad vee normist oluliselt kõrgemat lämmastiku- ja fosforisisaldust, mis põhjustab taimestiku vohamist ülemjooksul paisutatud tiikides ja nendes on tekkinud järvelised elutingimused.

Soolikaoja põhjasetete ohtlike ainete sisalduse vähendamiseks ning pinnavee kvaliteedi parandamiseks kasutatakse fütoremediatsiooni võtteid ehk taimtervendamist.

Rakvere linna tiikidele on rajatud 11 ujuvsaart kogupindalaga 170 ruutmeetrit. Rohetaimed ja nendega seonduvad mikroorganismid lagundavad ja teevad kahjutuks vees olevad kahjulikud saasteained. Ujuvsaartele on istutatud villpea, hundinui ja erinevad iirised, mis armastavad vett ja tarbivad juurte abil veest saasteaineid.

 

Taimtervendamise lahendus töötab passiivselt ja boonuseks pakuvad saared uusi elupaiku vee-elustikule ja pesitsuspaiku lindudele. Lisaks saasteainete tõhusale eemaldamisele veekogust varjutavad ujuvsaared ka vett, aidates reguleerida vee temperatuuri ja piirata päikesevalguse hulka vetikate vohamise takistamiseks.

LIFE IP CleanEST on veemajanduse integreeritud projekt, mis keskendub Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamisele. Projekt katab kokku 240 000 hektarit, hõlmates ühtekokku 574 km ulatuses vooluveekogusid ja ligi 160 000 hektarit rannikuveekogusid.

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel 2019. aastal alguse saanud projekt kestab kümme aastat ja selle kogumaksumus on ligi 16,7 miljonit eurot. Euroopa Komisjon rahastab projekti 60 protsendi ulatuses, Eesti 40-protsendiline omaosalus rahastatakse SA KIK ja riigieelarve kaudu.