8.03.23

Rakvere linn panustab ettevõtluse arengusse tööstusalade ja arenduspiirkondade väljaarendamisega. 

 

Lennuvälja tööstusala (24 ha) paikneb linna läheduses kiiresti arenevas piirkonnas, olemas lähedus vajalikele tootmissisenditele ja paljude erinevatele nõudmistele vastavate ning piisavalt suurte kinnistute olemasolu.  

Gaasi ja elektrienergiaga varustamine asub kinnistute lähipiirkonnas, mis on võimalik Eesti Energia ASi ja Eesti Gaas ASga liitumise korral kinnistule välja ehitada.  

Lennuvälja tööstuspiirkonna väljaarendamise käigus rekonstrueeriti Nortsu tee, Papiaru tänav ja Soolikaoja sild. Sisuliselt ehitati uus tänav  koos vee- ja kanalisatsioonitrasside, tänavavalgustuse ning kergliiklusteega.

Lennuvälja tööstusala avati 2012.a augustis.

Lennuvälja tööstusala skeemi vt siit.

 

Mõisavälja elamuala paikneb Rakvere linna piirides linna põhjapoolses osas. Ala jääb Näituse tänava ning Jaama ja Ilu puiestee vahelisele alale. Vahemaa Mõisavälja ala ja Rakvere linna kesksue vahel on u. 800 m. Kinnistute piirini on rajatud tehnovõrgustik (elekter, maagaas, side, vesi ja kanalisatsioon, tänavavalgustus). Tänavavõrk - teed on valdavalt välja ehitatud.  

Mõisavälja elamuala siit.

 

Info: linnamajandusspetsialist Mati Jõgi, tel 32 258 83, 5255167,  e-post: mati.jogi@rakvere.ee