26.04.22

Rakvere Linnavalitsuse hankekord

Riigihangete register

Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2022. a hankeplaan.

Kinnitatud Rakvere Linnavalitsuse 21.03.2022 märtsi korraldusega nr 167 .

 

Hankeobjekt

Hanke korraldaja ametinimetus või hallatava asutuse nimetus

Hankemenetluse liik

Hankemenetluse väljakuulutamise eeldatav tähtaeg

Asjad, teenused

 

 

 

Rakvere linna liikluskorraldusvahendite korrashoiutööd

teedeinsener

avatud hankemenetlus

september 2022

Rakvere linna väljakute, parklate, bussipeatuste, kõnniteede ja kergliiklusteede hooldustööd

teedeinsener

avatud hankemenetlus

aprill 2022

Rakvere linna tänavavalgustuse hooldustööd

teedeinsener

avatud hankemenetlus

september 2022

Rakvere Vallimäe vabaõhukeskuse kahepoolsed ekraanitulbad 2 tk (4 ekraani)

linnakunstnik

lihthankemenetlus

mai-september-2022

2022. aasta jõuluehted (linna määratud disainiga)- Rakvere linnaruumi paigaldatavate tänavaposti kaunistuste ostmiseks

linnakunstnik

pakkumismenetlus

mai-juuni 2022

Rakvere linna jõulukaunistuste montaaž ja demontaaž

linnakunstnik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

juuli-august 2022

Eridisainiga teetõkiste hankimine

linnakunstnik

Pakkumismenetlus

september-oktoober 2022

Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus

linnaaednik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

august-september 2022

Rakvere linna elektripaigaldiste käiduteenus

linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

märts 2022

Rakvere linna koduloomade varjupaiga kaubikbussi kasutusrent

linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

aprill 2022

Rakvere linna tänavavalgustuse projekteerimistööd

linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

aprill 2022

Rakvere linna põhikoolide toitlustusteenus

linnavaraspetsialist

avatud hankemenetlus

II kvartal 2022

Munitsipaalelamu Lennuki tn 10 haldusteenus

linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

oktoober 2022

Elektrienergia ost Rakvere linnale

linnavaraspetsialist

avatud hankemenetlus

oktoober 2022

 Audiitorteenus majandusaastate 2022-2024 auditeerimiseks

pearaamatupidaja

lihthankemenetlus

oktoober 2022

Rakvere linnas Salme ja Tuuslari tänavate piirkonnas reostusuuringu tellimine

keskkonnaspetsialist

pakkumismenetlus

jaanuar 2022

Kodukompostrite ostmine Rakvere linna elanikele

keskkonnaspetsialist

pakkumismenetlus

veebruar 2022

Biojäätmete konteinerite ostmine Rakvere linna elanikele

keskkonnaspetsialist

pakkumismenetlus

veebruar 2022

Heakorratööd Rakvere linnas

keskkonnaspetsialist

avatud hankemenetlus

märts 2022

Ehitustööd

 

 

 

Rakvere linna tänavate remonttööd

teedeinsener

lihthankemenetlus

veebruar-märts 2022

Jaama pst II. etapp rekonstrueerimine

teedeinsener

avatud hankemenetlus

veebruar 2022

Küti tn rekonstrueerimine

teedeinsener

avatud hankemenetlus

märts 2022

Posti tn (lõik Pikk tn-Jakobsoni tn) rekonstrueerimine

teedeinsener

lihthankemenetlus

märts 2022

Jalgpallihalli ja olmehoone ehitustööd

ehitusinsener

avatud hankemenetlus

juuni-juuli 2022

Pikk tn 22 kinnistul asuvate müüride korrastamine ja konserveerimine

ehitusinsener

lihthankemenetlus

aprill-mai 2022

Rakvere Rahvamaja evakuatsioonitrepi ehitamine

ehitusinsener

pakkumismenetlus

aprill-mai 2022

Rakvere Sotsiaalkeskuse hoone keldriseina hüdroisolatsiooni tegemine

ehitusinsener

pakkumismenetlus

mai-juuni 2022

Rakvere linna videovalvesüsteemi rekonstrueerimine

linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

II kvartal 2022

Rakvere linnatänavavalgustuse ehitustööd

linnavaraspetsialist

avalik hankemenetlus

III kvartal 2022