Kauaoodatud rõõmusõnum!

Rakvere Linnavalitsus
Pressiteade
23. november 2022

 

Tänane päev tõi Rakvere linna jaoks kauaoodatud rõõmusõnumi - Riigikogu võttis 62 poolthäälega vastu seaduse, mis võimaldab Eesti Kultuurkapitalil toetada ühel ajal kahe asemel mitme riiklikult tähtsa kultuuriehitise valmimist.

Seadusega sätestatakse, et Eesti Kultuurkapital võib toetada korraga mitme riiklikult tähtsa kultuuriehitise valmimist, kui pingereas järgmise kultuuriehitise toetamine ei mõjuta eespool oleva objekti valmimist. Seni võis toetada korraga kahe objekti valmimist. Samuti on seaduse järgi võimalik toetada pingereas tagapool asuvat objekti varem kui eespool asuvat objekti, kui pingereas eespool oleva kultuuriehitise ettevalmistus ei võimalda toetust eraldada. Pingereas tagapool asuva objekti rahastamise eeldus on, et see ei mõjuta eespool oleva objekti valmimist ehk kultuurkapitalil on valmisolek ja võimalus asuda toetama ka eespool olevat kultuuriehitist.

Arvo Pärdi nimeline muusikamaja on Riigikogu poolt kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereas kolmandal kohal. Rakvere linna jaoks tähendab seadusemuudatus võimalust juba lähiajal Eesti Kultuurkapitali toel muusikamaja ehitusega algust teha.  

Arvo Pärdi muusikamaja rajamine on saanud südameasjaks paljudele nii Eestis kui ka välismaal. Nüüd on aastatepikkune töö ning ettevalmistused suure unistuse täitumiseks jõudmas väga olulisse etappi.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Arvo Pärdi muusikamaja Rakvere linna lähiaastate prioriteet. „Tegemist on Rakvere linna jaoks nn poliitikaülese projektiga, mille realiseerumiseks on läbi aastate panustanud erinevad kohaliku võimu esindajad. Olen siiralt tänulik, et Arvo Pärt Rakvere linna aukodanikuna, kes on meie kõigi südames, on linnaga sõlminud nimekasutuslepingu ja usaldanud Rakverele oma nime – sest meie ühine soov on, et Alar Kotli poolt Eesti vabaduse 20. aastapäevaks projekteeritud kirikuhoone saaks lõpuks korda ning väärilise sisu. Tänan südamest kõiki, kes on aastate jooksul projekti ettevalmistusse panustanud ja uskunud koos meiega suure unistuse täitumisse. Tänan Riigikogu saadikuid otsuse eest, mis annab Rakverele võimaluse ehitustööde ettevalmistusega loodetavasti peagi alustada," ütles Rakvere linnapea.

 

Miks on Rakvere muusikamaja projekt oluline?

  • Sümbolite arhitekt Alar Kotli projekteeris 1935. aastal Pauluse kogudusele Eesti vabaduse kirikuna hoone, mille Rakvere linn soovib maestro austuseks rekonstrueerida ja osaliselt renoveerida; kirik saab lõpuks valmis - taastatud koos tornikiivritega;
  • Ainulaadse, funktsionalistliku vormikäsitlusega Rakvere Pauluse kirik on üks vähestest kahe tornikiivriga sakraalhoonetest Eestis ning kantud Kultuurimälestiste riiklikku registrisse kui ehitismälestis (registrinumber 15743).
  • Pauluse kirik saab väärilise sisu - kunstigalerii, kontserdisaali, harjutusruumid rahvatantsurühmadele ja koorilauljatele, kohviku, hoiuruumid jpm;
  • Põhiprojekt on valmis, väljastatud on ehitusluba;
  • 2018.a sõlmiti maestro Arvo Pärdiga, kes on Rakvere linna aukodanik, nimekasutusleping;
  • Rakvere Arvo Pärdi muusikamaja on oluline ehitis Eesti kultuurile, aidates sealhulgas kaasa rahvuskultuuri järjepidevuse tagamisele ja kultuurivaldkonna terviklikule arengule ning soodustades kultuurivaldkondade vahelist koostööd;
  • Siiani puudub Rakveres ja Lääne-Virumaal professionaalne kontserdipaik, mis pärsib Rakvere ja kogu piirkonna konkurentsivõimet kultuuri, sh süvakultuuri tutvustamisel;
  • Professionaalse kontserdipaiga järele on suur vajadus, see võimaldab luua sünergiat erinevate kontserdipaikade vahel, luua uut väärtust regioonis ja võimendab kultuurilist sidusust üle Eesti;
  • Kolme saaliga muusikamaja keskmeks on ligikaudu 500 inimest mahutav kontserdisaal. Lisaks on hoones 120-kohaline kammersaal ja tantsusaal. Samuti galerii kahe ruumiga, mis võimaldab tuua Rakverre st ka Lääne-Virumaale väärikaid näitusi.

Milline muusikamaja välja nägema hakkaks on võimalus vaadata siit

Rakvere linna panus omaosaluse näol Arvo Pärdi muusikamaja projekti eeltegevustesse on aastate lõikes juba peaaegu 2 miljonit eurot. Oleme valmis kohe alustama!

 

Lisainfo:

Triin Varek
Rakvere linnapea
502 8191

 

Teate edastas:

Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544