Rakvere on talviseks lumetõrjeks valmis

Rakvere Linnavalitsus
17. november 2022

 

 
Ilmaolud muutuvad tasapisi üha talvisemaks ja varem või hiljem tuleb tegelema hakata teede ja tänavate lumekoristuse ja libedusetõrjega. Kuidas on Rakvere linn valmistunud talihooldeks, räägib lähemalt abilinnapea Kert Karus.
 
"Rakvere linnal on kolm lepingupartnerit, kes vastutavad linna sõiduteede, bussipeatuste, kõnniteede, väljakute ja haljasalade talihoolduse eest," märkis Karus.
 
Sõiduteed
 
Rakvere linna sõiduteede talihoolduse lepingupartner on AS Raktoom. Linna sõiduteed on lume- ja libedusetõrje tegemisel jagatud lähtuvalt nende liiklusintensiivsusest kolme kategooriasse. Kokku tehakse Rakvere tänavatel talihooldust ligi 100 km ulatuses. 
 
"Esimeses järjekorras tehakse lume- ja libedusetõrjet linna põhitänavatel, mida on kokku ligi 13,5 kilomeetrit. Teises järjekorras tehakse lume- ja libedusetõrjet ligi 27 kilomeetri ulatuses väiksema intensiivsusega tänavatel ja kolmandas järjekorras tehakse lumetõrjet ligi 56 kilomeetri ulatuses kõige väiksema intensiivsusega tänavatel," rääkis abilinnapea.
 
Talihooldustööde kaardiga saab tutvuda: https://rakvere.kovtp.ee/talihooldustoode-toojarjekordade-kaart
 

Kõnniteed, väljakud, parklad ja bussipeatused
 
Tänavu läbi viidud riigihanke võitja OÜ Rasato hakkab hooldama Rakvere linna kõnniteid (kogupikkusega 70 kilomeetrit), ülekäigukohti ja väljakuid.
 
OÜ Rasato masinapark koosneb kuuest traktorist, lisaks kasutatakse kitsamate tänavate puhastamiseks käsilumepuhurit. Linn on jaotatud viieks tööpiirkonnaks, igas piirkonna jaoks on oma traktor ja lumekoristus algab kogu linnas üheaegselt.  
 
Võreldes varasemaga muutub sel sügisel Rakveres kõnniteede hooldus, mida hakkab nüüdsest tegema linn. Varasemalt oli kinnistuga vahetult piirneva kõnnitee lumetõrje kinnistuomaniku kohustus, kuid kuna kõik seda ei täitnud, oli eriti lumerohketel talvedel tulemuseks ebaühtlane kvaliteet ja paiguti lahtilükkamata kõnniteelõigud.
 
"Meie eesmärk on hoida see vahemaa lahti, et inimesed saaks liikuda punktist A punkti B. Siinkohal on oluline täpsustada, et linn ei hakka hooldama kinnistutele sissepääse, seda peab iga kinnistuomanik ise tegema. Et ei tekiks väärarusaama - kui näete traktorit kõnniteel lund lükkamas, ei tasu eeldada, et see puhastab lumest ka väravaesised sõiduauto sissesõiduteed. Linn hooldab kõnniteid, aga mitte kinnistute sissepääse," selgitas Karus.
 
Kõik rakverlased, kes armastavad enda toonuses hoidmiseks alustada päeva lumerookimisega, võivad sellega muidugi mõista jätkata.  
 
Linn hooldab kõnniteid vastavalt kehtestatud nõuetele. Lumetõrje peab olema tehtud mõistliku tähtaja jooksul alates lumesaju või tuisu algusest, et oleks tagatud ohutu liiklemine. "Mõistlik tähtaeg tähendab, et arvestatakse asjaolusid ehk ilmaolude eripärasid," märkis Karus.
 
Bussipeatuste hoolduse eest vastutavad nii AS Raktoom kui OÜ Rasato. Kumb teenuseosutaja enne töötsooni jõuab, selle kohustus on ka ala puhtaks teha.  
 

Pargiteed ja haljasalad
 
Rohelise linnana on Rakveres palju parke. Sisemiste pargiteede (mis ei ole kõvakattega) ja haljasalade talihoolde lepingupartner on Rakvere Linnahoolduse OÜ. 
 
Rakvere Linnahoolduse OÜ haljastusjuhi Merike Kressa sõnul on neil ettevalmistused talve saabumiseks tehtud ja tehnikapark valmis seatud. „Meil on viis traktorit. Nii kui lumi maha sajab, oleme valmis reageerima ja sahad välja saatma," märkis Kressa. Tugeva lumesaju korral algab lumekoristus juba öösel, et parkide sisemised teed hommikul kella 7ks puhtad oleks, kui inimesed aktiivsemalt liikuma hakkavad.
 
 
Fotol OÜ Rasato masinapark (Foto: Martin Piir).
 
 
Lisainfo:
 
Kert Karus
abilinnapea
503 4463
 
Teate edastas:
 
Kristel Mänd
Kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544