Võlanõustamise eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamisega ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Teenust on õigus saada isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rakvere linnas ja kes on sattunud finantsmajanduslikult raskesse olukorda ning kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas iseseisvat toimetulekut raskendavad sotsiaalsed probleemid.

Võlanõustamisteenusele saab registreerida läbi Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonna tel. 322 5880; 322 5889; 5304 7000.