21.09.23

Rakvere linnaliinikorraldus

Vedaja: AS Hansabuss
Infotelefon: 600 7755 ja e-kiri: liinid@hansabuss.ee

 

Kehtivad sõiduplaanid: www.peatus.ee

Sõiduplaanid alates 01.01.2023 vaata SIIT

 

Piletiinfo

Rakvere linnaliinidel on sõit tasuline. Sõidu eest tasumiseks saab kasutada sõidukaarti või osta tunni- või päevapilet bussijuhi käest sularaha eest.

Ühissõidukisse sisenedes on kõigil sõidukaarti omavatel reisijatel kohustus oma sõit registreerida tuvasti (validaatori) abil.

Sõitu ei pea registreerima need, kellel on ühistranspordiseaduse alusel tasuta sõidu õigus ja puudega kuni 16-aastase isiku või sügava puudega isiku saatja.

Elektroonilisi sõidukaarte, mis kehtivad üle Eesti, saab soetada R-Kioskitest, Omniva postkontoritest, Rakveres ka Selveri infoletist, bussijaamast. Isikustada saab ID-kaardiga samades kohtades teenustasu eest või tasuta veebilehel pilet.ee.

Kaarti ei pea ostma need, kellel on eelnevalt olemas:

  1. Tallinna ja Harjumaa Ühiskaart, Atko Kohtla-Järve Ühiskaart, GoBus Ühiskaart, Ridango Ühiskaart, Tartu bussikaart;
  2. ''Minu Kool süsteemi kaudu väljastatud puutevaba kiibiga varustatud õpilas- ja üliõpilaspilet ja/või personalikaart'';
  3. SEB Pank poolt väljastatud puutevaba kiibiga pangakaart ISIC Õpilane, ISIC Tudeng ja ITIC Õpetaja, millel on ühistranspordi Ühiskaardi funktsioon. NB! Ühiskaardi funktsioon ei laiene pangakaardile SEB ISIC Õpilane Electron;
  4. Swedbanki poolt väljastatud puutevaba kiibiga varustatud ISIC MasterCard Tudengikaart.

Vaata lisaks: https://rakvere.pilet.ee

 

Reisijad saavad pöörduda oma sõidukaardiga seonduvates küsimustes:

 

  • Infotelefon: 6 118 000
  • E-mail: info@pilet.ee
  • www.pilet.ee

Kõik reisijad, kes omavad mingisugust sõidusoodustust, peavad soodustuse kasutamiseks oma kaardi isikustama, st siduma kaardi oma isikukoodiga.

Kaardi isikustamine võimaldab:

  • automaatselt kaardiga siduda ja kasutada isikule määratud sõidusoodustusi (õpilased, pensionärid).
  • kaardi kadumisel säilitada kaardile laetud raha ja piletid.

Piisab vaid uue kaardi isikustamisest ning saad raha ja pileteid edasi kasutada.

Kaarti saab isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel isikustada näiteks bussijaamas kohapeal (kaasneb teenustasu 1 euro) või mugavalt ise internetis aadressil www.pilet.ee. Isikustatud sõidukaarti tohib kasutada vaid selle omanik ja see kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga. Kui bussi siseneb piletikontrolör, siis tuleb talle lisaks esitada isikut tõendav dokument.

 

Tasuta sõidu õigus

Kui seni said tasuta sõita Rakvere linna sissekirjutusega eakad alates 70. eluaastast, siis 1. jaanuarist kehtib tasuta sõidu õigus alates 65. eluaastast.

Samuti said seni tasuta sõita Rakvere linna neljalapselised pered, uuest aastast laieneb tasuta sõidu õigus ka kolmelapselistele peredele.

Rakvere linna sisesel avalikul bussiliiniveol on tasuta sõidu õigus järgmistel isikutel,  kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rakvere linn:

1) 3- ja enamalapselise pere kuni 19-aastastel lastel, kes õpivad põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuse päevases osakonnas kuni vastavas õppeasutuses õpingute lõpetamiseni  ning nende seaduslikel esindajatel;

2) raske puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel;

3) represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikutel;

4) 65-aastastel ja vanematel isikutel;


Rakvere linna sisesel avalikul bussiliiniveol on täiendav tasuta sõidu õigus puudega kuni 16-aastase isiku või sügava puudega isiku saatjal.

Tasuta sõiduõiguse kasutamiseks tuleb inimestel soetada elektrooniline sõidukaart ja see isikustada, et tõendada oma sissekirjutust ning bussi sisenedes isikustatud sõidukaart ka valideerida.

Suurperede liikmed, raske puudega isikutel ning represseeritutel, kellel hetkel puudub tasuta sõiduõigus, tuleb selle kinnitamiseks pöörduda Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonna poole. Sõidusoodustuse avalduse saate alla laadida doc

 

Puudega inimese saatja ei pea eraldi piletit ostma ega kaarti valideerima.

Raske ja sügava puudega inimeste sõiduõiguse valideerimine: esitada Rakvere Linnavalitsusse koopia otsusest puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta või koopia pensionitunnistusest, kuhu on märgitud puude raskusaste. 
 

Sõidupiletite hinnad

Alates 1. jaanuarist 2022 lisandub uue tootena tunnipilet ehk sama piletiga saab tunni jooksul sõita mitme linnaliinibussiga. Jätkuvalt on soodsam kasutada elektroonilist sõidupiletit kui osta füüsiline pilet bussijuhilt.

1) tunnipilet (elektrooniline sõidupilet)                0,80 eurot

2) tunnipilet (bussist ostetav füüsiline pilet)        1,50 eurot

3) päevapilet (elektrooniline sõidupilet)               2,00 eurot

4) päevapilet (bussist ostetav füüsiline pilet)       5,00 eurot

5) 30 päeva pilet (elektrooniline pilet)                   20,00 eurot

6) 30 päeva sooduspilet õpilasele (elektrooniline pilet) 10,00 eurot

Uuendusena kasutusele võetav elektrooniline päevapilet tekib reisija elektroonilisele sõidukaardile automaatselt pärast kolmandat valideerimist. Valideerimissüsteem fikseerib ära, kui reisija valideerib oma sõidukaarti ööpäeva jooksul rohkem kui kolm korda ja järgmiste valideerimiste ajal kontolt raha enam maha ei võeta. Aga sellegipoolest peab reisijal kontol olema vähemalt 2.40 eurot (ehk 3 x 80 senti iga tunnipileti jaoks), sest kolmanda valideerimise korral võetakse kontolt küll 80 senti maha, ent ööpäeva möödudes teeb süsteem automaatselt tasaarvelduse ja reisija sõidukaardi kontole kantakse 40 senti tagasi. Nii kujunebki elektroonilise päevapileti hinnaks lõpuks 2 eurot.

 

Lisaküsimused: linnavalitsus@rakvere.ee

Korduma kippuvad küsimused (KKK https://rakvere.pilet.ee/pages/faq

Müügikohad: https://rakvere.pilet.ee/pages/retailers

 

 

Toimetaja: KRISTEL MÄND