Projekt LIFE LATESTadapt Rakvere linn osaleb projektis LIFE LATESTadapt ehk „Looduspõhiste ja nutikate lahenduste portfoolio väljatöötamine ja demonstreerimine linnade kliimataluvuse...

LIFE LATESTadapt

Projekt LIFE LATESTadapt Rakvere linn osaleb projektis LIFE LATESTadapt ehk „Looduspõhiste ja nutikate lahenduste portfoolio väljatöötamine ja demonstreerimine linnade kliimataluvuse...

Rakvere Linnavalitsus 24. aprill 2022   Rakvere linn on liitunud projektiga LIFE IP BuildEST, mille eesmärgiks on toetada Eesti kliimapoliitika eesmärkide saavutamist hoonete...

Rakvere liitus projektiga LIFE IP BuildEST

Rakvere Linnavalitsus 24. aprill 2022   Rakvere linn on liitunud projektiga LIFE IP BuildEST, mille eesmärgiks on toetada Eesti kliimapoliitika eesmärkide saavutamist hoonete...

Rakvere Linnavalitsus koostab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel kliima- ja energiakava. Projekti eesmärgiks on kliima- ja energiakava koostamine Rakvere linnale kliimaneutraalsuse...

Rakvere linna kliima- ja energiakava

Rakvere Linnavalitsus koostab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel kliima- ja energiakava. Projekti eesmärgiks on kliima- ja energiakava koostamine Rakvere linnale kliimaneutraalsuse...

Kui 1. septembril 2022 alustab linnas tööd riigigümnaasium, ei ole Rakvere gümnaasiumis ega Rakvere reaalgümnaasiumis enam keskkooliklasse. Nii nagu Võidu tänava koolimaja, jääb üheks...

Sihtasutus Innove toetab Rakvere linna põhikoolide HEV-õpilaste õppekeskonna parandamist 114 432 euroga.

Kui 1. septembril 2022 alustab linnas tööd riigigümnaasium, ei ole Rakvere gümnaasiumis ega Rakvere reaalgümnaasiumis enam keskkooliklasse. Nii nagu Võidu tänava koolimaja, jääb üheks...

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus"...

Rakvere Linnavalitsus koostab kaasamiskava

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus"...

Projekti raames toimub kolm koolituspäeva lasteaiaõpetajatele teemal "Kõnearendus sobitusrühmas". Koolitajaks on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudist Marika Padrik ja Merit Hallap....

SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad Rakvere linna lasteaedadele suunatud projekti „Rakvere lasteaiaõpetajate koolituse korraldamine kaasava hariduse rakendamiseks ja koostöö tõhustamiseks“ 3400 euroga.

Projekti raames toimub kolm koolituspäeva lasteaiaõpetajatele teemal "Kõnearendus sobitusrühmas". Koolitajaks on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudist Marika Padrik ja Merit Hallap....

2018. aastal haridus- ja teadusministeeriumi poolt vabariigi valitsusele esitatud eelnõus kinnitati teine põhikooli õppehoonete investeeringute kava (2014-2020) toetuse mahuga 45,5 miljonit...

Töö- ja tehnoloogiakeskus

2018. aastal haridus- ja teadusministeeriumi poolt vabariigi valitsusele esitatud eelnõus kinnitati teine põhikooli õppehoonete investeeringute kava (2014-2020) toetuse mahuga 45,5 miljonit...

Projekti raames renoveeritakse 1059 valgustuspunkti. Hetkel on keskmine valguspunkti võimsus 156W. Peale renoveerimist ei ületa keskmine valguspunkti võimsus 49W. Projekti kogumaksumus...

Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimine

Projekti raames renoveeritakse 1059 valgustuspunkti. Hetkel on keskmine valguspunkti võimsus 156W. Peale renoveerimist ei ületa keskmine valguspunkti võimsus 49W. Projekti kogumaksumus...

Projekti kogueelarve on ca. 3 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 2,432,732,45 €. Projekti eelarve Rakvere linnavalitsuse jaoks on 79 910 eurot, millest 85% on...

NOAH

Projekti kogueelarve on ca. 3 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 2,432,732,45 €. Projekti eelarve Rakvere linnavalitsuse jaoks on 79 910 eurot, millest 85% on...

Tervisekeskuse projekti kogukulu on 2 060 115 eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toel 1 333 933,58 euro ulatuses ning linna omafinantseering 656 714,95 eurot. ...

Esmatasandi tervisekeskus

Tervisekeskuse projekti kogukulu on 2 060 115 eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toel 1 333 933,58 euro ulatuses ning linna omafinantseering 656 714,95 eurot. ...

Projekt "Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse...

Pika tänava rekonstrueerimine

Projekt "Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse...

Projekti "Rakvere vallimäe kompleksi väljaehitamine" ehitushanke maksumus on 5,034 miljonit eurot, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust „Turismitoodete- ja...

Vallimäe ehitus

Projekti "Rakvere vallimäe kompleksi väljaehitamine" ehitushanke maksumus on 5,034 miljonit eurot, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust „Turismitoodete- ja...