12.10.23


Rakvere linnametsad jäävad kesklinnast ca 2 km kaugusele. Suurematest tänavatest läbib Linnametsa maaüksust põhja-lõuna suunaliselt Vabaduse tänav, ida-lääne suunaliselt Lilleoru tänav, mis ühendab antud maaüksust Palermo metsaga.  Palermo metsa maaüksuse idapoolne külg piirneb Kunderi tänavaga, läänepoolne külg Tammiku ning Õie tänavaga. Linnametsa ja Palermo metsa vahele jääb põhja-lõuna suunaliselt Tartu tänav.
Linnametsa osa on kaitsemets- parkmets (puhkeala). Metsamaa piirneb põhjast tootmishoonete alaga ning Rakvere haiglaga, idas, lõunas ja läänes asuvad elamurajoonid. Domineerivad kuuse enamusega puistud. Linnametsa osas asub vähem terviseradu kui Palermo maatükil, kuid leidub hulgaliselt metsaradu, mida kasutatakse.
Linnametsa enamus reljeefist asub kõrgematel osadel, Palermo metsa ala iseloomustab künklik reljeef, esineb ka järsakuid.
Rakvere linnametsa nn Põhjamets asub Lennuki tööstus ja elamupiirkonnas. Arkna tee 19 metsa ala piirneb põhjast Papiaru tänavaga, idast ja lõunast Arkna tee. Lennuki tn 19 piirneb põhjast Arkna teega, lõunast Varju tänavaga.
Rakvere linnametsade inventeerimisandmete ja hoolduskava ülesandeks on anda soovitusi metsade heaperemehelikuks majandamiseks võttes arvesse, et tegemist on kaitsemetsadega, mis asuvad linnaalal ja tegemist on rekreatsiooniks kasutatava metsaga.
 

Dokumendid:

  1. Metsamajandamiskava kümneks aastaks (Maaüksus: Linnametsa)
  2. Metsamajandamiskava kümneks aastaks (Maaüksus: Linnametsa jt.)
  3. Rakvere linnametsad seletuskiri