6.09.23

Hooldajatoetus

 

Alus: Rakvere Linnavolikogu määrus 06.10.2021 Rakvere linna sotsiaaltoetused

Hooldajatoetust on õigus saada eelnimetatud määruse alusel 16-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku hooldajaks määratud isikul ja 3 – 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ühel vanemal, vanemaga abielus oleval isikul või eestkostjal, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

Raske puudega 16-aastase ja vanema isiku hooldaja hooldajatoetus on 48 eurot.

Sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku hooldaja hooldajatoetus on 80 eurot.

3 – 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse vanema hooldajatoetus on 32 eurot.

Hooldajatoetust ei määrata 16-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku hooldajale, kes on perekonnaseaduse järgi hooldatava seadusjärgne ülalpidaja ja kelle elukorraldus või varaline seisund võimaldab kõrvalabi, juhendamise või järelevalve korraldamist. Hooldaja tõendab oma perekonna sissetulekute ja eluasemekulude suurust vastavate dokumentide esitamisega.

Hooldajatoetuse taotlemise blankett 

 

Toimetaja: Immo Jaaniste