18.10.23

Hooldekodus hooldamise kulude kompenseerimine

Hooldekodu teenuse toetamine ja korraldamine

Üldhooldusteenuse raames toetakse hooldekodusse paigutatud Rakvere linna elanikke. 

01.07.2023 muutunud üldhooldusreformi järgselt on kõigil hooldekoduteenust vajavatel inimestel õigus küsida abi ja toetust hoolduskulude katteks omavalitsuse poolt.

Rahastuse taotlemiseks tuleb perel esitada avaldus Rakvere Linnavalitsusele ja peale seda viib Rakvere Linnavalitsus läbi hindamise. Hindamise eesmärk on välja selgitada, kas abivajaja vabab ööpäevaringset üldhooldusteenust või on võimalik tema abivajadus katta mõne muu teenusega. 

Rakvere linna poolt kompenseeritakse hooldekodusse paigutatud Rakvere elaniku hoolduskulude osa, kuni piirmäärani. Rakvere Linnavalitsuse poolt kehtestatud piirmäär hoolduskuludele on 650 eurot ühes kuus. Link Riigi Teatajasse

Taotleja või tema esindaja esitab Rakvere Linnavalitsusele avalduse, millele lisatakse järgmised dokumendi hooldust vajava isiku kohta:

                1) arsti  kinnitus hooldekodusse paigutamise vajalikkuse kohta;

2) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu korral nende  kontaktandmed;

5) pangakontoväljavõte viimase 3 kuu kohta.


Avalduse võib esitada kantseleisse Lai 20, Rakvere.

Nõustamist hooldekodusse paigutamise kohta saab sotsiaaltöö peaspetsialistilt Kai-Ly Sankovski´lt
(tel: 322 5821, 525 4718, e-post kai-ly.sankovski@rakvere.ee).

Täiendav info üldhooldusreformi kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

Taotlusi saab esitada Rakvere Linnavalitsuse kantseleisse või saata täidetud dokument (Ööpäevaringse hooldekodu teenuse toetuse taotlus) e-posti teel. 

 

Toimetaja: Immo Jaaniste