11.01.24

Rakvere linnas kehtib korraldatud jäätmevedu.

Täpsemalt loe siit.

 

Alates 6. veebruarist muutus Rakvere linnas jäätmeveo korraldus

6. veebruaril 2022. a algas Rakvere linnas uus korraldatud jäätmeveo periood. 2021. aasta sügisel viis linn läbi korraldatud jäätmeveo teenuse hanke, mille võitis MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus, pakkudes jäätmeveo teenusele madalaimat hinda. See tähendab, et alates 6. veebruarist 2022. a hakkas olmejäätmete (sealhulgas biojäätmete ja paberi-papi) prügimahuteid tühjendama Lääne-Viru Jäätmekeskuse prügiveok. Kuna Rakvere linn jäätmeveo korraldajana on kliendibaasi ning klientidega arveldamise ja lepingute sõlmimise andnud juba varasemalt ülesandeks samuti Lääne-Viru Jäätmekeskusele, siis tuleb lepingute ja veograafikute muudatuste osas võtta ühendust Lääne-Viru Jäätmekeskusega. Juba kehtivaid lepinguid ei ole vaja muuta.

Lisaks uuele vedajale toob uus periood kaasa veel mõned muudatused, mida selgitame järgnevalt.

Jäätmeseaduse järgi tuleb kõigil alates uuest hankest hakata eraldi koguma biojäätmeid. See tähendab, et kõikides kodudes, ettevõtetes, asutustes ja mujal, kus biojäätmeid tekib, tuleb panna biojäätmed teistest jäätmeliikidest eraldi ja suunata need ringlusse. Ringlusse suunamise võimalusi on kaks: anda üle jäätmevedajale või kompostida.

Seega, alates 6. veebruarist on kõigil võimalus anda biojäätmeid eraldi üle jäätmevedajale. Biojäätmete kogumiseks ja vedajale üle andmiseks tuleb kasutada eraldi jäätmemahutit. Loe ka: Rakvere linn tuleb elanikele appi biojäätmete kogumisvahendi hankimisel

Uue korra alusel peavad biojäätmeid eraldi üle andma kõik kinnistud, kus biojäätmete kompostimist ei toimu. Kui biojäätmed on võimalik tekkekohal ringlusse võtta ning kinnistul on olemas võimalused kodukompostimiseks, ei pea toimuma biojäätmete äravedu. Sellisel juhul peab kinnistul ka tegelikult biojäätmeid kompostima ja saadud materjali peab olema võimalik kasutada nõuetekohaselt, et oleks tagatud biojäätmete segaolmejäätmete või muude jäätmete hulka mitte sattumine. Nimetatud nõuete täitmist kontrollib Rakvere Linnavalitsus.

Selleks, et kõik jõuaksid oma biojäätmete ringlusse suunamise võimalused läbi mõelda ja selle rakendamiseks vajalikud sammud astuda, oleme määranud kohanemisajaks 6 kuud ja ootame kõikidelt jäätmevaldajatelt hiljemalt 5. augustiks 2022. a teavet, kas annate biojäätmed üle jäätmevedajale või komposteerite. Info tuleb edastada Lääne-Viru Jäätmekeskusele. Kui jäätmevaldaja 5. augustiks tagasisidet andnud ei ole, arvatakse ta automaatselt biojäätmete üleandjaks. Sellisel juhul toimub biojäätmete vedu vastavalt veograafikule ning Rakvere linna jäätmehoolduseeskirjas tühjendamise sagedusele ja mahuti suurusele kehtestatud nõuete alusel. Teenuse osutamise eest esitab Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmevaldajale arve vastavalt hinnakirjale.

Biojäätmete eraldi kogumise kohustus rakendus seetõttu, et endiselt satub liiga palju biojäätmeid näiteks pakendi hulka, mis omakorda muudab keeruliseks taaskasutuse või ringlusesse saatmise. Selleks, et vältida jäätmetöötlust ja edendada jäätmete ringlussevõttu, on oluline biojäätmed muudest olmejäätmetest eraldi koguda. Varasemalt on Rakvere linnas biojäätmete liigiti kogumise nõue kehtinud vaid alates 10 korteriga korterelamutele ning äriühingutele, kus biolagunevaid jäätmeid tekib üle 25 kg nädalas.

Alates 6. veebruarist muutus ka Rakvere linna jäätmeveo teenuste hinnakiri. Muutused hindades võrreldes senistega on minimaalsed, mõni hind muutus ka soodsamaks. Kehtiv hinnakiri on leitav Lääne-Viru Jäätmekeskuse veebilehelt: http://lvjk.ee/korraldatud-jaatmevedu/korraldatud-jaatmevedu/.

 

Lisainfot saab Lääne-Viru Jäätmekeskusest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.30 telefonil +372 616 5165 või e-posti teel klient@lvjk.ee.

 

Uue korraldatud jäätmeveoperioodi hinnakiri, tüüptingimused ja biojäätmete liigiti kogumise teave on leitav siit:

Hinnakiri alates 06.02.2022

Hinnakiri alates 01.01.2024 (käibemaksu muudatusega)

Tüüptingimused

Biojäätmete liigiti kogumise teave

Biolagunevate jäätmete sorteerimise juhendid leiad veel siit: eestikeelne juhend ja venekeelne juhend

 

Kõikides veoteenust ja lisateenuseid puudutavates küsimustes palume pöörduda Lääne-Viru Jäätmekeskuse poole, sh veograafiku muudatuste osas ja mahuti vahetamine väiksema/suurema vastu jne. Täiendavate küsimuste korral võib helistada tööpäevadel 9.00-17.30

Jäätmekeskuse klienditeeninduse infotelefon on 6 165 165, e-post klient@lvjk.ee

 

Rakvere linna jäätmemajanduse korraldamine on kirjas Rakvere linna jäätmekavas aastateks 2021 – 2027

Rakvere linna jäätmekava 2021-2027

Jäätmevaldkonna arendamise peamised eesmärgid on jäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamine ja jäätmete võimalikult suures mahus väärindamine – eelistades korduskasutust, materjalina ringlussevõttu, seejärel energiakasutust ja alles siis kõrvaldamist.

 

 

 

 

Toimetaja: Immo Jaaniste