18.01.24

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid. Pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja viia tühjalt selleks ettenähtud kogumispunktidesse (https://rakvere.ee/jaatmete-sorteerimine) või anda pakendid jäätmevedajale üle tekkekohas ehk kodus, töökohas. Pakendite tagasivõtmist korraldavad OÜ Eesti Pakendiringlus (EPR), Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO) ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). Rakvere linnas on võimalus tasuta ja mugavalt ära anda pakendijäätmeid, tellides OÜ-lt Tootjavastutusorganisatsioon pakendikoti teenuse. Teenuse tutvustus: https://tvo.ee/teenused/eramajale


Pakendikonteinerisse tuleb panna:

  • plastpakendite jäätmed (jogurti- ja võitopsid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, ketšupi- ja majoneesipudelid, šampoonipudelid, plastkarbid jm. puhtad plastpakendid);
  • klaaspakendite jäätmed (värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, kõik pandimärgita klaasist pudelid, purgid jm. puhtad klaaspakendid);
  • metallpakendite jäätmed (toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid, konservpakendid);
  • joogikartongist jäätmed (kartongist piima- ja mahlapakendid jm. puhtad kartongpakendid).

Ära antavad pakendijäätmed  peavad olema nn tilgakuivad ehk tootest tühjad ja nii kuivad, et sealt ei tilguks midagi välja. Pakendijäätmeid ei pea pesema.
Ei tohi panna: toiduga määrdunud pakendeid, plastist mänguasju, ohtlike ainete pakendeid (nt. kodukeemia), aerosoolpudeleid. 


Kasulikke näpunäiteid jäätmete liigiti kogumiseks (https://www.bioneer.ee/blogid/mida-teha-jaatmetega) 

Toimetaja: Immo Jaaniste