01.10.2015 jõustus uus ühistranspordiseadus (ÜTS), mis tõi kaasa muudatused ka taksoveos.

Seaduse jõustumisega on teenindajakaardi väljastamine viidud üle riigi ühtsetele alustele. Teenindajakaart on muutunud taksojuhile kohustuslikuks.  Teenindajakaardil on  kindel vorm ja sellel olevad andmed kantakse ühistranspordiregistrisse. Seni väljastatud teenindajakaardid ei kehti. NB! Alates 01.04.2016 peavad kõik taksojuhid omama uutele nõuetele vastavat teenindajakaarti.
Taksovedu reguleerib peamiselt seaduse 8. peatükk "Nõuded taksoveol".

Taksoveo õigust tõendavad dokumendid:

1)      Taksoveoluba tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu
2)      Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol
3)      Taksojuhi teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol

Taksoveoluba ja sõidukikaarti paberkandjal ei väljastata. Andmed avalikustatakse majandustegevuse registris (MTR).

Taksoveoloa ja teenindajakaardi taotleja ja omaja peab vastama ÜTS § 56 ja § 57 kehtestatud nõuetele. Enne teenindajakaardi taotluse esitamist saab oma andmeid kontrollida ID kaardiga karistusregistrist.

Enne taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu (Riigilõivuseadus § 332-334)

Riigilõivu andmed:
Saaja: Rakvere Linnavalitsus
Konto nr EE861010502003419005 (AS SEB Pank)  
EE3222 00 22 100 411 0432 (Swedbank AS)

Sõidukaardi taotlus teenindajakaardi alusel docx
Taksoveoloa  taotlus docx
Teenindajakaardi taotlus docx
Sõidukikaardi taotlus taksoveoloa alusel docx

 

 

Taksoveoloa, sõidukikaartide ja teenindajakaardi avaldusi ja dokumente saab esitada Rakvere  Linnavalitsusele Lai 20, tuba 207 või e-postiga digiallkirjastatult linnavalitsus@rakvere.ee

Küsimuste ja probleemide korral saab informatsiooni telefonil 322 5874