6.04.23

 

Tasuta sõidu õigus

 

Rakvere linna sisesel avalikul bussiliiniveol on tasuta sõidu õigus järgmistel isikutel,  kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rakvere linn:

1) 3- ja enamalapselise pere kuni 19-aastastel lastel, kes õpivad põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuse päevases osakonnas kuni vastavas õppeasutuses õpingute lõpetamiseni  ning nende seaduslikel esindajatel;

2) raske puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel;

3) represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikutel;

4) 65-aastastel ja vanematel isikutel;


Rakvere linna sisesel avalikul bussiliiniveol on täiendav tasuta sõidu õigus puudega kuni 16-aastase isiku või sügava puudega isiku saatjal.

Tasuta sõiduõiguse kasutamiseks tuleb inimestel soetada elektrooniline sõidukaart ja see isikustada, et tõendada oma sissekirjutust ning bussi sisenedes isikustatud sõidukaart ka valideerida.

Suurperede liikmed, raske puudega isikutel ning represseeritutel, kellel hetkel puudub tasuta sõiduõigus, tuleb selle kinnitamiseks pöörduda Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonna poole. Sõidusoodustuse avalduse saate alla laadida doc

 

 

Toimetaja: Immo Jaaniste