7.11.22

Rakvere linna eelarve 

Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele

 

Määruse eelnõu Rakvere linna 2023. aasta eelarve

Määruse eelnõu Rakvere linna 2023. aasta eelarve seletuskiri

Määruse eelnõu Rakvere linna 2023. aasta eelarve lisa 1

Määruse eelnõu Rakvere linna 2023. aasta eelarve lisa 1.1

Rakvere linna 2023 eelarve lühiülevaade

 

Määruse eelnõu Rakvere linna 2022. aasta eelarve

Määruse eelnõu Rakvere linna 2022. aasta eelarve seletuskiri

Määruse eelnõu Rakvere linna 2022. aasta eelarve lisa 1

Määruse eelnõu Rakvere linna 2022. aasta eelarve lisa 2

Rakvere linna 2022 eelarve lühiülevaade

 

2021 dokumendid saab alla laadida siit.

 

2020 dokumendid saab alla laadida siit.