21.03.22

Rakvere linna eelarve 

Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele

Määruse eelnõu Rakvere linna 2022. aasta eelarve

Määruse eelnõu Rakvere linna 2022. aasta eelarve seletuskiri

Määruse eelnõu Rakvere linna 2022. aasta eelarve lisa 1

Määruse eelnõu Rakvere linna 2022. aasta eelarve lisa 2

Rakvere linna 2022 eelarve lühiülevaade

Rakvere linna 2021. aasta teine lisaeelarve

Rakvere linna  2021a teine lisaeelarve lisa 1 ja lisa 2

Rakvere linna 2021. aasta lisaeelarve

Rakvere linna  2021a lisaeelarve lisa 1 ja lisa 2

Rakvere linna 2021 eelarve lühiülevaade

Määruse eelnõu – Rakvere linna 2021. aasta teine lisaeelarve

Rakvere linna 2021. aasta teise lisaeelarve eelnõu

Rakvere linna 2021. aasta teise lisaeelarve seletuskiri

Määruse eelnõu -Rakvere linna 2021. aasta lisaeelarve

Rakvere linna 2021. aasta lisaeelarve eelnõu

Rakvere linna 2021. aasta lisaeelarve seletuskiri

16.12.2020 määrus nr 17 Rakvere linna 2021. aasta eelarve

16.12.2020 määrus nr 17 lisa 1

16.12.2020 määrus nr 17 lisa 2

 

21.10.2020.a Rakvere linnavolikogu määrus nr 14 Rakvere linna 2020. aasta teine lisaeelarve

Rakvere linna 2020.a teine lisaeelarve

 

22.04.2020.a Rakvere linnavolikogu määrus nr 6 Rakvere linna 2020. aasta lisaeelarve

Rakvere linna 2020.aasta lisaeelarve

11.12.2019 Rakvere linnavolikogu määrus nr 10  Rakvere linna 2020.aaasta eelarve

11.12.2019 Rakvere linnavolikogu määruse nr 10 lisa 1 ja lisa 2